Webinar

Håvard Bye, brannsjef i Brannvesenet Midt IKS.

Håvard Bye - derfor er vi ikke med på akutthjelperordningen

Håvard Bye er brannsjef for Brannvesenet Midt IKS, altså brann- og redningstjensten i Midt-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Området spenner fra Inderøy til Røyrvik.

Brannvesenet Midt er ikke med på akutthjelperordningen, men brannmannskap i Røyrvik kommune bistår helsepersonell siden kommunen ikke har ambulansedekning.

På webinaret den 20. april forteller han mer om hvorfor.

Bye er opptatt av at ansvaret for helsebistand formaliseres bedre enn i dag og etterlyser en tydeligere ansvarsfordeling enn dagens ordning gir.

Brannvesenet Midt IKS sitt område.

Regionen dekker et areal på ca 9.800 km2 og i regionen bor det ca. 36 000 innbyggere. Brannvesenet har i alt 130 ansatte. I regionene er det sju brannstasjoner og to depot/bistasjoner.

Hovedkontoret er i Steinkjer.

Powered by Labrador CMS