Webinar

Anne Kristine Bergem, psykiater og forfatter, holdt flere foredrag og ledet noen sesjoner på EMS2019.

Barn som pårørende - Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem er psykiater med lang ­erfaring fra psykisk helsevern.

Publisert Sist oppdatert

I snart ti år har hun bidratt med økt forståelse i prehospital tjeneste for ­pasienter i akutte psykiske kriser og møtet med både dem og deres pårørende, gjennom bøker, undervisning og foredrag.

Bergem har også skrevet en egen bok om Barn som pårørende i akutte situasjoner - en praktisk guide for hjelpere.

– Barn påvirkes alltid når det skje noe med én i familien. I akuttsituasjoner hvor prehospitalt personell er på stedet, er det derfor viktig at utrykningspersonell tar rede på om det er barn tilstede. Plikten til å ivareta barn som er pårørende er lovfestet i helsepersonelloven, og er nå også på alle kort i Medisinsk Indeks.

Foredraget vil ta for seg hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende og hva man kan gjøre i situasjonen.

Bergem er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet på helsefakultetet.

Der øser hun også av sine kunnskaper og erfaringer til bachelorstudentene i pre­hospitalt arbeid.

Powered by Labrador CMS