Webinar

Ann-Britt Bakken.

Ann-Britt Bakken - om kursingen av brann som akutthjelpere

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) står for kursing av brannvesen i Norge som ønsker akutthjelperopplæring.

Publisert Sist oppdatert

Status i dag er at Norge har 5000 aktive akutthjelpere i 128 kommuner/IKS fordelt på 300 lokasjoner som er trent av SNLA sine instruktører.

Hvorfor har SNLA valgt å tilby denne kursingen? Akutthjelperne kurses på bakgrunn av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv. Ann-Britt Bakken forteller mer på webinaret den 20. april.

SNLA gjør dette på oppdrag fra Helsedirektoratet. SNLA sponser instruktørene og dekker kostnader knyttet til innleie av eksterne fagpersoner. De som er kurset får en utstyrspakke med akuttsekk, hjertestarter og vester merket akutthjelper.

Hva brukes akutthjelpere til og i hvilken grad redder man liv? Til sammen jobber det cirka 12 000 heltids- og deltidsbrannmenn i Norge, og litt under halvparten er altså kurset som akutthjelpere.

Akutthjelperkurset består av en obligatorisk teori eller e-læringsdel. Den må være gjennomført i forkant av en praktisk opplæringsdag på åtte timer.

– Ordningen må forankres i forkant i kommune og helseforetak. Det er kommunelegen som er medisinskfaglig ansvarlig for akutthjelpere når de utfører helseoppdrag, forteller Ann-Britt Bakken, prosjektleder for akutthjelperordningen til SNLA.

Hun jobber på ambulansen i Kristiansund og som fagutvikler i prehospitale tjenester i Møre og Romsdal. Siden juni 2018 har hun hatt en 20 prosent stilling som fagutvikler i SNLA. Prosjektlederjobben har hun hatt siden nyttår.

Tildeling av akutthjelperordningen skjer etter økonomiske rammer i konseptet og geografi.

Powered by Labrador CMS