Traumeomsorg

Bekymret for svekket traumebehandling i Oslo

Publisert Sist oppdatert

Traumeavdelingen ved Ullevål sykehus tar imot de hardest skadede pasientene etter ulykker og katastrofer. Nå frykter avdelingsleder Tina Gaarder at beredskapen svekkes når sykehuset skal legges ned, ifølge Aftenposten.

I dag finnes en egen traumeseksjon i akuttmottaket på OUS Ullevål. Der står det til enhver tid tre senger og egen operasjonsstue med det beste utstyr klart til å ta imot de mest skadede pasientene.
Traumemiljøet på Ullevål har brukt lang tid på å bygge et system for å ta hånd om de mest skadede pasienter fra hele regionen. I juni ble det bestemt at OUS Ullevål skal avvikles og flyttes til Gaustad og Aker. Helse Sør-Øst vil flytte skadebehandlingen til Gaustad, men hvordan dette skal gjøres er fortsatt ikke sikkert. Det bekymrer leder for traumeavdelingen, Tina Gaarder.
– Skadebehandlingen med den spesialkompetansen som ligger i det samlede traumemiljøet på Ullevål må flyttes samtidig slik at den fungerer fra dag én, for å unngå at kvaliteten på pasientbehandlingen blir dårligere, sier hun.

Kan raskt hente kompetanse

Sammen med overlege Pål Aksel Næss har hun vært sentral i det mer enn ti år lange arbeidet med å systematisere en dedikert traumefunksjon på Ullevål.
Rundt 450 av de ansatte fra ulike avdelinger på sykehuset er involvert i skadebehandlingen. Blant disse er ni traumekirurger som jobber deltid i traumeavdelingen i tillegg til sine kirurgiske spesialavdelinger. På Ullevål kan man også raskt hente kompetanse fra ulike andre spesialiteter på sykehuset som er vant til å delta i behandlingen av de alvorlig skadde.
For at traumeavdelingen skal fungere like godt ved flytting, må fagpersonene som i dag er involvert i skadebehandlingen på Ullevål, følge med til Gaustad og ikke bli delt med sykehuset på Aker, mener Gaarder. Det gjelder også avdelingene de 450 personene jobber på ellers, ifølge henne.

«Må kunne drive fra dag én»

Gaarder og Næss understreker at de ikke er mot å flytte, men at det er viktig at behandlingskvaliteten i perioden frem til en eventuell flytting ikke lider. Planene må innebære forutsigbarhet for de ansatte i denne perioden. De mener også at praktisk planlegging av nytt sykehus må involvere klinikkene fra begynnelsen av.
– Vi må kunne drive skadebehandlingen som normalt til siste dag på Ullevål og fra første dag Gaustad, sier Næss.
Les mer om saken hos Aftenposten

Powered by Labrador CMS