Nødmeldetjeneste

Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Publisert Sist oppdatert

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet, skriver NAKOS på sine sider.
Den reviderte utgaven av NIMN sendes nå ut på høring. Høringsfristen er mandag 5. desember 2016.
Les hele saken med link til høringsdokumenter her

Powered by Labrador CMS