Innenriks

Slagenheten til St. Olavs Hospital fyller 25 år

Publisert Sist oppdatert

Et forskningsprosjekt gjorde at Slagenheten ble opprettet i 1992. Jubileumsenheten var først i verden med å dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv, ifølge St. Olavs Hospital selv.
Slagenheten, eller mer korrekt Avdeling for hjerneslag, markerer sitt 25-årsjubileum fredag 3. november med et jubileumsseminar der fokus er ulike faser i behandlingen av et hjerneslag.
– Slagenheten ble opprettet fordi vi i et forskningsprosjekt hadde vist at pasienter med akutt hjerneslag hadde større sjanse til å overleve, til å bli selvhjulpne og til å få bedre livskvalitet, dersom de ble samlet i en spesialavdeling, sier Bent Indredavik.

– Det var naturligvis avgjørende med en bredt sammensatt gruppe av ulike profesjoner, som sykepleiere, hjelpepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder, som til sammen dannet en bred faglig kompetanse, sier Indredavik.
Slagenheten i Trondheim var først i verden til å dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv.
– Dokumentasjonen har hatt stor betydning for behandlingstilbudet som gis slagpasienter, både nasjonalt og internasjonalt, forteller Indredavik.
– Helsedirektoratet anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet. Verdens helseorganisasjon har også klare anbefalinger om slagenhetsbehandling.

Les hele pressemeldingen hos St. Olavs Hospital

Powered by Labrador CMS