Helse Nord

Illustrasjonsfoto.

Helse Nord: Vil ikke lengre opplyse om pasienters skadestatus til media

Sykehusene i Helse Nord avvikler praksis med å gi media informasjon om pasienttilstand for enkeltpersoner.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar 2023 vil alle sykehus i Helse Nord avvikle praksisen med å gi media opplysninger om helsetilstanden til enkeltpersoner som har vært utsatt for ulykker eller andre alvorlige hendelser.

Dette endres for å ivareta personvern og taushetsplikt. Dette skriver Helse Nord i en pressemelding.

Sykehusene har hittil gitt anonymisert informasjon til media om tilstanden til pasienter som kommer inn etter ulykker i det offentlige rom.

Det har vært ulike rutiner i helseforetakene i nord de senere år, men det har i hovedsak blitt gitt informasjon f.eks. om type hendelse og skadestatus på skadde.

Vern mot personlige og helsemessige forhold

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold.

Det gjelder også personer som er utsatt for ulykker som blir omtalt i media.

I dagens informasjonssamfunn er sannsynligheten stor for å kunne identifisere en person som følge av muligheten for å sammenstille opplysninger fra politiet, offentlige registre, informasjon i media og i sosiale medier.

Hvis en pasient kan identifiseres, vil taushetsplikten være brutt.

Like rutiner ved alle sykehus

Fra 1. januar 2023 vil sykehusene i Helse Nord som hovedregel ikke lenger gi opplysninger om skadeomfang på enkeltpasienter som er akuttinnlagt etter ulykker.

Det gjelder alle sykehus og behandlingssteder i Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Vi har stor forståelse for media sin rolle og behov for å informere befolkningen i saker av offentlig interesse, men ivaretakelse av helsepersonells taushetsplikt og den enkelte pasients rett til vern om personlige forhold må gå foran.

Les hele pressemeldingen på Helse Nord sine nettsider.

Powered by Labrador CMS