Fagforbundet

Advokatrapport: Avdekker fryktkultur i ambulansetjenesten

Nå skal Helse Nord-Trøndelag rydde opp. – Vi forventer at tillitsvalgte og verneombud tas med i den videre prosessen, sier foretakstillitsvalgt Hege Trana.

Publisert Sist oppdatert

Det var Namdalsavisa som først rullet opp historiene til ambulansevikarer i Prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag. Tjenesten har 13 ambulansestasjoner.

Lokalavisen intervjuet et titalls vikarer og gjennomgikk korrespondanse.

Disse fortalte om en fryktkultur som innebar forskjellsbehandling, vikarer som ble «luftet» for å omgå krav om ansettelse, vikarer som skal ha blitt nødt til å slutte ved graviditet og om å bli tiet ned og uthengt.

Etter lokalavisas avsløringer engasjerte Helse Nord-Trøndelag advokatfirmaet Grette til å gjennomgå påstandene og intervjue ledelse og ansatte.

Nå foreligger en 187 sider rapport som bare er delvis åpnet for offentligheten. Konklusjonen er likevel tydelig og nådeløs mot ledelsen ved klinikk for prehospitale tjenester:

Fryktkultur bekreftes, også påstandene fra nåværende og tidligere ansatte.

– Vi har innspill

Foretakstillitsvalgt fra Fagforbundet i Helse Nord-Trøndelag, Hege Trana, bekreftet tidlig påstandene om fryktkultur da det første anonyme varslet ble kjent i august i fjor.

– Det kan jeg bekrefte at deler av ambulansetjenesten har hatt, sier hun til Fagbladet. Hun har fulgt sakene tett og ser fram til opprydning og endringer i organisasjonen.

Tiltak foreløpig hemmelig

– Jeg forventer at tillitsvalgte og verneombud tas med på råd når ambulansetjenesten skal følges opp og tiltak gjøres. Rapporten inneholder forslag til tiltak, men i den versjonen vi har fått, er disse sladdet.

Foreløpig kan jeg derfor ikke kommentere tiltakene, forteller hun, men ser en helt åpenbar ting som må gjøres:

– Ansvaret for vikarene må samles. Det må ikke spres til flere som i dag. Ansatte må sikres at de kan ta opp ting uten å bli svartelistet på jobben, sier Trana.

Anså det ikke som varsler

Advokatfirmaet Grette har gjort til sammen 51 intervjuer med 40 ansatte. I rapporten kommer det fram at leder ikke var enig i at sakene skulle behandles som varslersaker.

Varselet fra august mente klinikkleder for prehospitale tjenester at var å betrakte som en klage. Senere sto en annen fram i lokalavisa.

Leder har forklart, ifølge rapporten, at dette ikke ble behandlet som varsel, da det ikke var varslet internt først. Det skriver Trønder-Avisa.

Advokatfirmaet Grette konkluderer med at flere vikaransatte ikke har våget å ta opp forhold de har opplevd som vanskelige med ledere, og har fryktet at dersom ting ble tatt opp, ville de ikke bli tildelt vakter.

Tar rapporten på alvor

Direktør for Helse Nord-Trøndelag (HNT) Annamaria Forsmark engasjerte advokatfirmaet Grette til å gjennomføre den eksterne undersøkelsen.

– Vi ønsker å etablere en kultur i HNT for at slike saker blir håndtert internt på en trygg og forsvarlig måte, og så raskt som mulig når utfordringer dukker opp, sier Forsmark i en pressemelding.

– Innholdet i tilbakemeldingene som er gitt i faktaundersøkelsene tar vi på alvor. HNT er i gang med å forbedre de påpekte kritikkverdige forhold.

Det gjør vi i dialog med vikarer, faste ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, opplyser hun.

Det har ikke lykkes Fagbladet å få kommentar for leder av Klinikk for prehospitale tjenester, som er ansvarlig for ambulansetjenesten.

Torsdag ettermiddag henviste kommunikasjonssjef ved helseforetaket til denne tidligere utsendte pressemeldingen, der foretaksleder kommenterer saken.

– Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt på nåværende tidspunkt, avslutter Helseforetaket Nord-Trøndelag pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS