Hopp til hovedinnhold
Fra cockpit i luftambulanse i Nord-Norge. Foto: Wikimedia Commons Foto: Bjørn Egil Johansen


Tester ut tåkelys for tryggere landingsplasser til luftambulansen

Hvorfor skal det være sikrere at du kommer deg til Syden i fly, enn at et legehelikopter kan fly deg når du er syk eller skadet? Tåkelys gjør landingene tryggere på Lørenskog-basen.

Trygg innflyging og landing i dårlig sikt er en utfordring for luftambulansetjenesten. Livsviktig tid for den syke eller skadde går tapt. Kan avanserte innflygningslys – altså tåkelys – være en løsning?

Du ser dem på flyplasser over hele landet. Gule master på rullebanen, på rekke og rad med lys i toppen. De viser en trygg innflygningsrute for fly som skal lande.

De gjør at pilotene på lang avstand kan se at de er på rett vei. Kan dette også fungere på landingsplasser for legehelikoptre? 

Et unikt pilotprosjekt, sannsynlig det første i verden på denne måten for lege­helikoptre, er satt i gang. Hvorfor

Svaret er enkelt: Ti prosent av alle luftambulanseoppdrag må avbrytes på grunn av dårlig sikt eller vær. Det vil si at cirka 700 pasienter i året ikke får den medisinske hjelpen de trenger raskt nok.

Livsviktig tid går tapt. Dette vil Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjøre noe med.

Livsviktig innovasjon

For vanlig flytrafikk er regulariteten ­omtrent 100 prosent. For luftambulansen er den cirka 90 prosent. Hvorfor skal det være sikrere at du kommer deg til Syden i fly, enn at et legehelikopter kan fly deg når du er syk eller skadet?  

Denne utfordringen grunnet fagsjef i flyoperativ avdeling i Stiftelsen Norsk Luft­ambulanse og mangeårig pilot, Erik ­Normann, lenge på.

Den kreative piloten fikk etter hvert følgende idé: La oss «flytte» de avanserte innflygningslysene fra flyplassen til en helikopterlandingsplass.

Dermed ble et pilotprosjekt (!) født, og internt i den innovasjonshungrige organisasjonen ble det gitt grønt lys. 

Pilotkollega Lars Magne Amdal ble med på laget, og sammen med utviklerne i Norsk Luftambulanse Teknologi satte de i gang det som i dag betegnes som et unikt ­prosjekt. 

– Dette er fantastisk spennende å jobbe med, sier Amdal. 

Høy gjennomføringsevne

Etter knappe to år er pilotprosjektet godt i gang. Alt fra ingeniørarbeid, bygging, systemutvikling og prosedyrearbeid er påbegynt.

I skogholtet, rett ved luftambulansebasen på Lørenskog utenfor Oslo, er det nå satt opp en rekke gule lysmaster.

Tåkelysene står på strak linje. Elektronikk og data er koblet sammen. Lys virker. Tryggere landing er målet. 

– Vi har tett samarbeid med offentlige myndigheter. Teknologi skal testes og virke. Prosedyrer og regler må skrives og godkjennes, forteller Amdal.

– Vi har tett samarbeid med offentlige myndigheter. Teknologi skal testes og virke, sier flyer Lars Amdal.

Mens vanlige flyplasser gjerne ligger et stykke unna befolkningen, ligger landingsplassene for legehelikopter ofte i mer ­urbane strøk – og nært sykehus og akuttmottak. Nå testes det å slå av og på lyset via en egen app mens helikopteret er i lufta.

– Vi er opptatt av å ikke skape mye lysstøy i nærheten av folk, sier han. 

Erik Normann er svært spent på prosjektet i årene som kommer. 

 – Nå skal vi utvikle dette videre og teste løsningene. Det vi finner ut av her kan være svært viktige innspill når nye luftambulansebaser skal bygges, og ikke minst for eksisterende baser for legehelikopter.

Dette hadde vi aldri kunnet fått til uten Stiftelsen Norsk Luftambulanse i ryggen.