Hopp til hovedinnhold
Blodoverføring.
Blodoverføring. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Norge trenger bedre blodberedskap

Løsningen kan være vandrende blodbanker og fullblod i skapet.

– Ved livstruende blødninger er sjansen for å overleve større jo tidligere pasienten får blodoverføring, sier Torunn Oveland Apelseth, til Tidsskriftet Bioingeniøren.

Hun er seksjonsoverlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssjukehus og seniorrådgiver i Forsvarets blodprogram.

Hun er dessuten en av de faglige lederne for prosjektet «Blodberedskap».

Prosjektet har som mål at lokalsykehus, kommuner og prehospital ambulansetjeneste skal kunne gi pasienter med livstruende blødning en såkalt balansert blodtransfusjon så tidlig som mulig i forløpet.

For dårlig blodberedskap kan koste liv

Tiden fra en blødning starter til transfusjonen settes i gang, kan nemlig bli for lang i grissgrendte strøk. Særlig om vinteren, hvis veiene er stengte og flyene står på bakken. Finnmark, som har «mye vær» og lange avstander, er derfor pekt ut som pilotfylke.

- Vet dere om for dårlig blodberedskap i distriktene har kostet mange liv?

- Det har vi ingen tall på. Helsetjenesten i Norge er god og disse situasjonene er sjeldne, men vi vet at risikoen er til stede og vi vil sikre en god beredskap for å forebygge at det skjer, sier Apelseth.

Vandrende blodbank

I Finnmarkpiloten er sykehusene i Kirkenes, Hammerfest og Longyearbyen involvert – og kommunene Båtsfjord, Vadsø, Nordkapp og Alta.

Tanken er at helsepersonell i disse kommunene skal læres opp til å tappe blodgivere og transfundere blodet. Til det trenger de en «vandrende blodbank».

Det vil si at blodet oppbevares i blodgiveren i stedet for i banken. Vi trenger nødblodgivere som er forhåndsgodkjent av en blodbank - og som kan tappes der og da – når det er behov for det, sier Apelseth.

– Det unike ved dette prosjektet er at vi etablerer et system for vandrende blodbanker i kommunehelsetjenesten. Hvis piloten i Finnmark er vellykket, er tanken å innføre det også i andre deler av landet. Det er ikke bare Finnmark som har store avstander mellom sykehusene.

Et paradigmeskifte

Helse Bergen har brukt fullblod siden 2015, forteller Apelseth. Først i luftambulansen - og fra desember 2017 også til behandling av sykehuspasienter med alvorlige blødninger.

Det er gjort laboratoriestudier og opprettet kvalitetsregister – og det er ikke funnet transfusjonsreaksjoner eller andre komplikasjoner.

Personalet er dessuten fornøyd med logistikken, fullblod er enklere å håndtere enn mange blodkomponenter samtidig.