Hopp til hovedinnhold


Nakne sannheter på Redningskonferansen 2015

– Utrolig interessant å høre om hvordan vi bruker forskjellige begreper om det samme og at det fører til misforståelser, sa en av deltakerne på Redningskonferansen.

Foredraget til Guttorm Liebe, brannsjef i Skien kommune og Marianne Aasgaard fra Språkrådet lot blant annet «PBS», politiets beredskapssystem – eller «bibel» – få gjennomgå.
Andre synes det var godt å høre at arbeidet med den lenge etterlengtede redningshåndboka snart er i gang igjen.
Atter andre synes det var modig og viktig å la noen med skråblikk på redningstjenesten få komme til orde på konferansen: Journalist Kjetil Stormark snakket om hva som feiler toppetasjene i norske departementer og hvordan det politiske spillet kan påvirke beredskapen.
– Vi har måttet gå i oss selv når det gjelder samarbeid og samvirke, sa Kåre Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet ved åpningen.
Omkommet?
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør i Hovedredningssentralen (HRS) Sør sa at det er mellom hendelsene man skaper grunnlag for å takle nye hendelser godt.
– Redningshåndboka har vært savnet så lenge at man har lurt på om det burde gå over i søk etter en omkommet, men overlevelsessjansene er så gode at vi fortsetter søket litt til, sa Øversveen spøkefullt. HRS har nemlig fått oppgaven med å utarbeide en ny redningshåndbok.
Øversveen la vekt på at det viktigste nå er at alle nye dokumenter og planverk skal henge sammen på tvers av fagfelt – i terminologi og prosedyrer, fra taktisk, til operasjonelt og strategisk nivå, og kanskje til og med også være i tråd med internasjonale prosedyrer.

Bjørn Jamtli fra Helsedirektoratet tok tråden videre, og fortalte om statusen for en veileder for organisering av helsetjenesten ved store ulykker, hvor terminologien også må tilpasses de andre redningsetatenes prosedyrer.
– Samarbeidsklimaet har aldri vært så godt som det er nå på departementsnivå, mente Erik Liaklev, prosjektleder for en ny og forbedret nødmeldetjeneste i Justisdepartementet, i sitt foredrag.
Felles operatørutdanning?
Dorthe Månsson Hinlo, som utdanner operatører på operasjonssentralene på Politihøgskolen, fastslo at samvirket funker bra i gata hos dem som har støvlene på, og at man nå ønsker å ta samvirkefokuset inn i operasjonssentralene.
– Våre studier er like relevant og nyttig for brann og AMK. Vi har ressursene og har lyst til å dele.
Siste foredrag på konferansen satte fingeren på det mest ømme punktet:
Hvordan ulike former for kulturer krasjer og hvordan mageplask på samhandling oppstår om man ikke kjenner godt nok til hverandres kulturer. Det gjelder på tvers av departementer, mellom direktorater og i hierarkiet. Det gjelder også utøvere av politi-, brann- eller ambulansefaget på gatenivå.
Teoretiske versus praktiske kulturer
Tone Danielsen er sosialantropolog og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun har nylig disputert med en avhandling om Marinejegerkommandoen og var et fyrverkeri på scenen.
– Forsvaret er primært en muntlig kultur. Om ledelsen sender ut en Powerpoint med fem punkter og tror det blir implementert: Det blir ikke det, sa Danielsen. – De operative har først og fremst en muntlig kultur. Ting må gjøres og sies for at de skal bli implementert.
Apropos dette starter opplæringen av regionale instruktører for prosedyren ved pågående livstruende vold (PLIVO) i uke 42 og 43, kunne Lise Olstad fra Politihøgskolen informere. Nasjonale instruktører skal lære opp regionale instruktører som igjen skal lære opp lokale. Det er ved å øve på prosedyrene og snakke om dem at ting blir implementert i redningsetatene. Planen er at opplæringen i PLIVO-prosedyren skal være gjennomført nasjonalt til sommeren 2016.
Vokst ut av Politihøgskolen
Redningskonferansen har vokst rett ut av auditoriet på Politihøgskolen. I år deltok over 300 deltakere fra alle nødetater og de frivillige.
De to siste årene har konferansen blitt et samarbeidsprosjekt hvor DSB, FORF, Sivilforsvaret, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Brannmannen og Ambulanseforum har bidratt til innholdet. I år kom også Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Justisdepartmentet på banen som medarrangører.
Samvirke i praksis
Konferansen skal være en pådriver for bedre samvirke i praksis.
– Redningskonferansen skal være et åpent fora for oppdatering av hva som skjer av prosjekter og tiltak for å forbedre akuttberedskapen i Norge, både på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Dette tror vi at vi lyktes med i år, sier Bjørn Danielsen, initiativtakeren til konferansen.
– Vel møtt igjen til neste år, da tar vi tråden videre! avslutter han.