Hopp til hovedinnhold
Brann som akutthjelpere. Foto: Live Oftedahl


Mehl varsler helhetlig gjennomgang av brannvesenet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler at regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsetaten.

Arbeidet starter til høsten, sier Mehl til nettavisen Nationen. Det har gått tretten år siden forrige utredning, og justisministeren mener mye har skjedd siden sist.

– Vi må se på hva som er behovene i samfunnet, og hvordan brann- og redningstjenesten kan møte det på en best mulig måte, sier hun til avisen.

Brannvesenet er ofte raskest på stedet etter ulykker og andre hendelser, noe som gjør at de kan måtte håndtere situasjoner de ikke er trent for og som egentlig er politiets oppgaver.

Mehl sier regjeringen blant annet vil se på hvordan samspillet mellom tjenestene fungerer. Både ambulanse- og polititjenesten er statlig, mens brannvesenet er et kommunalt ansvar.

Når brannvesenet er først, kan dette bety at kostnadene ved oppdragene skyves over på kommunen.

– Vi hører om brannfolk som forteller at de må håndtere situasjoner som brannvesenet kanskje ikke er trent for og som egentlig er politiets oppgaver.

Det er en utvikling som kan skape utfordringer hvis den fortsetter, sier Mehl.