Hopp til hovedinnhold
Mange i ambulansetjenesten opplever vold og trusler i tjenesten. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Mange i ambulansetjenesten opplever vold og trusler i tjenesten. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Hva vet vi om voldsforebyggende tiltak mot ambulansepersonell?

Tiltak for å redusere vold mot ambulansepersonell (yrkesvold) kan gjennomføres både som en del av utdanningen, gjennom lokal opplæring og trening på arbeidsplassen og gjennom operative tiltak.

Dette er en oversatt versjon, gjort av førsteamanuensis Kristin Häikiö, OsloMet. Hele denne artikkelen nedenfor er basert på en gjengivelse og fortolkning av en fagfellevurdert systematisk oversiktsartikkel publisert i 2021: Drew P, Tippett V, Devenish S. Paramedic occupational violence mitigation: a comprehensive systematic review of emergency service worker prevention strategies and experiences for use in prehospital care. Occupational and Environmental Medicine. 2021;78(11):841-8.

Med vold mener vi i denne sammenhengen alle typer fysiske overgrep, trusler eller krenkelser av ambulansepersonell som skjer i forbindelse med utøvelsen av deres yrke og åpenbart eller underforstått innebærer en utfordring for den ansattes personlige helse, sikkerhet eller velvære.

Risikoen for å bli utsatt for slik vold øker når man jobber med stadig nye pasienter over kort tid. Når arbeidsplassen er mobil. Når man jobber isolert fra andre kollegaer. Og når pasienter må transporteres på kveld, natt eller tidlig morgen. Alle disse faktorene er til stede for ambulansepersonell og det bør ikke være noen overraskelse at forekomsten av opplevd vold blant ambulansepersonell er høy. 

Med denne kunnskapen bør voldsforebyggende arbeid være en naturlig del av enhver ambulansetjeneste, i langt større grad enn i de fleste andre helseinstitusjoner, og det bør være en fast del av helse-miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Opplever mangel på forpliktende organisatorisk støtte

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.