Hopp til hovedinnhold
Overdose. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Færre overdosedødsfall i 2021 enn året før

I 2021 var det 241 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdosedødsfall. Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser Dødsårsaksregisterets nye tall.

Antall overdosedødsfall sank fra 2020 til 2021 og har ikke vært så lavt siden 2013.

Dette er tallene for de to pandemiårene:

  • 2021: 241
  • 2020: 331

– Økningen i 2020 og nedgangen i 2021 kan ha sammenheng med at tiltakene for personer med rusmiddelavhengighet var åpnet igjen, etter at de hadde vært stengt i deler av det første pandemiåret.

Det  foregår også et planmessig arbeid med økende vekt på forebygging av og behandling for overdoser som kan ha påvirket tallene for 2021 i positiv retning, sier seniorforsker Ellen Amundsen i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Størst nedgang

Dette er utviklingen fra 2020 til 2021:

  • Nedgangen i prosent var størst for selvmord med heroin og andre opioider (42 prosent nedgang) og forgiftning med sentralstimulerende rusmidler (41 prosent nedgang).
  • Målt i antall dødsfall var nedgangen størst for forgiftninger som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon (49 dødsfall, 22 prosent nedgang).

Dødelighetsraten var 4,5 per 100.000 i 2021, dette er noe lavere enn i 2013. I 2020 var dødsraten på hele 6,2 per 100.000.

Ellen Amundsen påpeker at det var et lavt antall overdosedødsfall i 2021 sammenlignet med 2020, men hun understreker at det ikke har vært noen synkende trend de siste 10–12 årene.

I perioden fra 2010 til 2021 har antall dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 269 dødsfall per år. Dette gir en rate på 5,2 per 100.000.

Tilbake på 2013-nivå

Det er naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år. Det er mulig at det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 er knyttet til en tilfeldig variasjon. Men nedgangen i 2021 er noe større enn forventet ut ifra en slik forklaring. 

– Antall overdosedødsfall var i 2021 tilbake på samme nivå som i 2013, understreker hun.

Noen fylker peker seg ut

  • 9 av de 11 fylkene hadde en nedgang i overdosedødsfall fra 2020 til 2021 i størrelsesorden 20–58 prosent. Av dem hadde Innlandet størst nedgang, fra 19 til 8 dødsfall.
  • Vestfold og Telemark hadde en økning fra 23 til 26 overdosedødsfall.
  • Trøndelag hadde like mange dødsfall i 2021 som i 2020, 14 dødsfall.