Hopp til hovedinnhold


Etterlysning! Del fagprosjekt fra din tjeneste på Ambulanseforum, vinn premie

På Ambulanseforum 2016 skal vi sette fagutvikling på dagsorden.

Del fagutviklingsprosjekt ditt (Invitasjon i PDF)

Vi setter av plass sentralt i kongressenteret til postere slik at tjenestene får vist fram spennende forsknings, fag- og utviklingsprosjekter som foregår i prehospital-Norge. Kanskje holder flere tjenester på med lignende prosjekter?
Programkomiteen etterlyser kreative presentasjoner av følgende:
Et fagutviklings eller forskningsprosjekt som har blitt innført med stor suksess i din tjeneste
eller
Et fagutviklings eller forskningsprosjekt som er under planlegging og som dere har stor tro på.
Poster-presentasjonen bør inneholde litt om bakgrunnen for prosjektet, hvordan det ble eller er planlagt gjennomført. Styrker ved prosjektet og hva man ønsker å oppnå. Maks lengde 2000 tegn (uten mellomrom), ikke medregnet bilder, figurer eller tabeller.
Blir det mange prosjekter å velge mellom vil vi foreta en utvelgelse.
Presentasjonen sendes til trine.staff@hioa.no og loke.gulliksen@nlsh.no. Merk emnefeltet med «Vårt fagutviklingsprosjekt».
Vi kårer det beste prosjektet. Premien er en gratis deltakerplass på Ambulanseforum neste år.
Siste frist for innsending: Fredag 19. august 2016