Hopp til hovedinnhold
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia Commons


Danmark: Over 4600 nødsamtaler ikke besvart i tide

Høyt press på den danske nødsentralen 112 truer pasientsikkerheten, advarer fagpersoner.

Det er den danske nyhetssiden DR som skriver om høyt press på Region Hovedstadens nødsentral.

Når en person får hjertestans, betyr tid alt. Jo raskere ambulansen kommer, desto større er sjansen for å overleve uten skade. Derfor er det også viktig at noen tar telefonen i den andre enden når du ringer nødsentralen.

Men hvis du ringer 112 (tilsvarer den norske 113-sentralen) i Region Hovedstaden, må du kanskje vente lenge på ambulanse. Mange av samtalene blir nemlig ikke besvart i tide.

I løpet av juni og juli opplevde 1 av 12 innbyggere i Region Hovedstaden som ringte nødsentralen at telefonen ikke ble besvart i tide.

Dette bekymrer Anne Kaltoft, direktør i Hjerteforeningen, som DR har presentert saken for.

– Det skal sies at dette er en sak som vi ser veldig alvorlig på. Det er flere hjertesykdommer som er veldig tidsavhengige. Mister du mye tid på å vente i kø på nødsentralen, så er det urovekkende, sier hun.

4.600 samtaler ble besvart sent

Totalt sett viser dokumenter som DK har fått tilgang til at hele 4.677 samtaler i juni, juli og august ikke ble besvart innen de 22 sekundene, som er den tiden samtalen skal besvares innen.

Hvis du sammenligner tiden med de samme månedene året før, viser tallene at antallet forsinkede besvarelser var på 993.

Når samtalene ikke blir besvart i tide, kan det påvirke pasientene.

– Det er selvfølgelig bekymringsfullt når man ser en så kraftig økning. Ved visse tidskritiske sykdommer, som for eksempel en blodpropp i hjernen eller hjertestans, vil enhver forsinkelse i behandlingen øke risikoen for at pasienten dør eller ikke blir fullstendig frisk, sier Jacob Thorsted Sørensen, overlege ved Aarhus Universitetssykehuset.

Mange ledige stillinger hos nødsentralen

En av forklaringene på de tapte anropene kan skyldes at Region Hovedstadens Akutberedskab, som nødsentralen er en del av, har en rekke ledige stillinger til utlysning.

DR har søkt innsyn i dokumenter i antall ledige stillinger i Akutberedskabet. Tallene viser at det er ledige stillinger tilsvarende 24,5 årsverk.

Ifølge Kim Hammershøj, som er styreleder i Reddernes Fagforening, skyldes problemene ved nødsentralen at det ikke er nok personale til å bemanne telefonen.

– Når det er flere som ringer 112 enn det er hender for å ta samtalen, så vil det være noen som ikke får den hjelpen de trenger, sier han.

Medlemmene i Reddernes Fagforening driver også ambulansene som sendes ut til innbyggerne i nød. Når ambulansen blir forsinket, kan det få alvorlige konsekvenser.

– Sjansen for å overleve for hjertestans reduseres med ti prosent for hvert minutt uten livreddende hjelp, så minuttene og sekundene teller virkelig i den sammenhengen. I verste fall ligger folk og dør på gata, sier Kim Hammershøj.