Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 3 2015

Temaer: Forekomsten av vold mot ambulansepersonell, ny akuttmedisinforskrift og lærlinger, kollegastøtte og et tilbakevendende tema: er ferievikaren god nok? Med mer! 
1000-px-AF_nr3_15_forsideØnsker du å abonnere? Sjekk her

Leder

Påmeldingen til Redningskonferansen og Ambulanseforum er i full gang. Meld det på her!
Vi har avdekket at bare 7 av 17 tjenester vet hvor mange av personellet som har blitt utsatt for vold eller trusler om vold det siste året.
Flere er bekymret for lærlingordningen fordi ny akuttmedisinforskrift legger opp til at de må gå som tredjemann hele lærlingløpet.

Helsdirektoratets hjørne:
Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Helsedirektoratet informerer om etableringen av et tverretatlig Program for Forbedring av Nødmeldingstjenesten (PFN) og oppfordrer alle til å besøke det nye dashboardet med nasjonale data fra AMK-sentralene.

Quis: Nyrer og urinveier

Sjekk hva du kan om nyrer. Lykke til!

Akutt overraskelse

– Det at lærlingene ikke kan være med som andremann på bil, betyr at de ikke kan være med å produsere. Det er jeg skeptisk til, sier Ola Yttre, leder for AMPY (Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon). Det samme er flere ambulansesjefer og Fagforbundet.

God nok ferievikar?

Det evige sommerspørsmålet i ambulansetjenesten: Hva kan egentlig makkeren min? En anonym bekymringsmelding etter at årets vikarkurs i Finnmark er avholdt, bringer temaet på banen.

God kollegastøtte

Det krever arbeid og det må brukes ressurser for å byge opp en profesjonell kollegastøtteordning. Det har Oslo og Akershus gjort og Helge Bærland forteller om organiseringen.

Takk!

En ambulansearbeider som gikk gjennom en tung tid etter at hun oppdaget at noen nær henne var blitt utsatt for overgrep takker nærmeste leder og gode kollegaer for at hun kom tilbake i jobb.

Vold mot ambulansepersonell

En spørrerunde hos ambulanseledere i ulike regioner tyder på at avviksmeldinger på voldsutøvelser mot ambulansepersonell ikke har økt de siste årene. Samtidig oppgir langt flere ambulansepersonell at de har blitt utsatt i medarbeiderundersøkelsene enn det antall avviksmeldinger skulle tilsi.

Omsorgsarbeid i ambulansene

Omsorg og omtanke har en naturlig plass i prehospitalt, mener professor Halvor Nordby, som skriver om hvordan kostnadsvurderinger i ledelsen kjennes på kroppen hos de som jobber i første linje.

Årets Paramedic: Et helhjertet medmenneske

Håvard Larsen mener at ambulanseansatte må øve mer på å håndtere de sjeldne, verst tenkelige situasjonene. Men den egenskapen han har mest bruk for i jobben er å være medmenneske.

En sorgekspert deler sine erfaringer

Hvordan sørger barn og hvordan skal man som profesjonelt ambulansepersonell takle sorg?

Utfordringer i dagens beredskap

På «Mot lysere tider» fikk vi blant annet høre om forbedringspotensialet i dagens helseberedskap fra avtroppende assisterende helsedirektør Cecilie Daae. Mobilhelse og opplæring på AMK var også temaer.

Harde krav

En svartid på AMK på ti sekunder 90 prosent av tiden, er det mulig? Bør AMK twitre? Hvorfor kan man ikke sende sms til AMK? Det var noen av spørsmålene på konferansen «Mot lysere tider».

AMK og minoriteter

Ennå er det vanskelig for døve å ta akutt kontakt med sykehus om det er noe viktig. Og det er pinlig hvor dårlig tolking håndteres i helsetjenesten.

Selvgransking på traumesenteret

At skjemaveldet stjeler tid fra pasientbehandling, er noe mange enes om både blant ambulansepersonell og inne på sykehusene. Men hva om man bruker målinger og tall til noe fornuftig? Ullevål forbedret overlevelse og utkomme av hodeskader ved å bruke tallene til å forbedre organiseringen rundt hodeskadde.

En for alle og alle for en

Kronikern etterlyser ett Ambulanseforbund. Hvorfor være både to og tre fagforeninger når vi teller cirka 4000?

På liv og død i Karibien

Ambulansetjenesten i Den dominikanske republikk består av både offentlige og private aktører. De med mest penger får best hjelp. Andreas Kalhagen Mood, paramedic i Oslo, raporterer fra den populære feriebyen Puerto Plata.