Ambulanse

Arbeidstilsynet skal inspisere ambulansen ved NLSH Vesterålen

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet skal inn på Nordlandssykehuset for å vurdere om helseforetakets ambulansestasjon på Stokmarknes følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, melder Vesterålen online (krever innlogging).
Hensikten med tilsynet er blant annet HMS-opplæring for ledere, vernetjeneste og øvrige ansatte. De skal også se nærmere på ledelse og medvirkning i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte.
Det er også fokus på systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering knyttet til ergonomiske, biologiske og psykiske belastninger.
Tilsynet ser også på virksomhetens system for planlegging og kontroll med arbeidstiden. Det skal også vurderes hvorvidt informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold er godt nok.
Les mer om saken hos Vesterålen online (krever innlogging).

Powered by Labrador CMS