Ambulanse

Anbefaler å flytte ambulanse fra Averøy til Eide

Publisert Sist oppdatert

En arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge vil også flytte stasjonen i Rindal, trekke ambulansestasjonen i Kristiansund litt ut av sentrum og flytte stasjonen i Aure til Giset, ifølge Tidens Krav (krever innlogging)

– En optimal plassering av ambulansestasjonene med utgangspunkt i responstidsanbefalingene er av stor betydning for å kunne levere forsvarligakuttmedisinsk hjelp i tidskritiske situasjoner. Dette vil kreve en justering av dagens stasjonsstruktur, påpeker arbeidsgruppen.

Deres mandat har dog vært begrenset til kartlegging av framtidig behov, og er ikke en beslutning om plassering. Det understrekes at helseforetakene selv velger hvilken analytisk tilnærming de ønsker å gjøre innenfor sitt område.

Prinsippet som er fulgt i arbeidet er å plassere ambulansestasjonene innenfor responstidsanbefalingene «slik at de samlet sett vil rekke ut til flest mulig hendelser med hastegrad «akutt» basert på antatt behov i 2030»

I arbeidsgruppens rapport er det gjort tre analyser av optimal plassering av framtidens ambulansestasjoner. Analyse 1 tar utgangspunkt i samme antall stasjoner som i dag, som er 66. Analyse 2 tar utgangspunkt i 63 stasjoner, mens analyse 3 vurderer best plassering av 60 ambulansestasjoner.

Arbeidsgruppen har også sett på antall ambulansebiler. Beregningene indikerer her et behov for 126 ambulanser i Helse Midt-Norge i 2030. Dette er en økning på 21 fra de 105 som driftes i 2017.
Les mer om saken hos Tidens Krav

Powered by Labrador CMS