Aktuelt

Antibiotikabruken gikk ned 2023.

Bruken av antibiotika går ned

Tilsvarende nedgang i bruk av antibiotika på norske sykehus har ikke skjedd siden 2019.

Publisert Sist oppdatert

I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika ned eller holdt seg stabil fra 2022 til 2023. Det opplyser Helsedirektoratet.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har tidligere gått ut med bekymring knyttet til at det globale forbruket av antibiotika er på vei opp.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at nedgangen er en viktig pg gledelig utvikling.

– Å redusere unødvendig bruk av antibiotika er et av de viktigste tiltakene for å begrense utvikling av antibiotikaresistens, sier han.

Helsedirektoratet skriver at forbruket av bredspektrede antibiotika i sykehus var 5,3 prosent lavere i 2023 enn i 2022, målt i definerte døgndoser per liggedøgn. Det er også en nedgang i totalforbruket målt i døgndoser. Forbruket i 2023 var 7,5 prosent høyere enn i 2019, men nedgangen i bruk fra 2022 til 2023 tyder på at utviklingen går riktig vei. Det er stor variasjon i utviklingen mellom de ulike helseforetakene. Helse Nord er det eneste regionale helseforetaket som samlet har et lavere forbruk i 2023 enn i 2019.

Hvert år står antibiotikaresistente bakterier for 35.000 dødsfall i EU, ifølge Folkehelseinstituttet. WHO har antibiotikaresistente bakterier på sin topp 3 liste over globale helsetrusler.

Powered by Labrador CMS