Innenriks

– Uforklarlig behandlingsvariasjon er systemsvikt

Publisert Sist oppdatert

Variasjonen i behandling mellom sykehus og mellom regioner er så stor at det må kalles systemsvikt, sa helseministeren i sin sykehustale, skriver Dagens Medisin.
– Dette skal bli året for å gjennomføre det vi har lagt grunnlag for, sa helseminister Bent Høie da han innledet sin årlige sykehustale.
"Vi har levert"
I talen, der Høie legger frem sitt styringsbudskap til sykehusene for 2016, startet han med å vise til de fem stortingsmeldingene han har lagt fram i 2015.
– Samlet er dette starten på å fornye, forbedre og forenkle helsetjenesten fremover, sa han.
– Og vi har levert på alle områdene jeg tok opp i sykehustalen i 2014, sa Høie, og ramset dem opp, deriblant variasjonen i forbruket av helsetjenester.
Uberettiget variasjon i behandling vil stå sentralt fremover, ifølge Høie.
– Systemsvikt
– Forskjeller i hvordan pasienter behandles ulikt fra sted til sted, som ikke kan forklares med sykelighet vil bli hovedtema i den neste meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet, sa han.
– For å være helt tydelig: Variasjonen i den norske helsetjenesten er så omfattende at det må kalles systemsvikt. Det blir en helt sentral utfordring fremover, sa han.
Han pekte videre på at det er «feil inngang» å snakke om overbehandling.
– Det handler ikke bare om for mye behandling, det handler også om for lite behandling og om at noen får feil behandling, sa han.
Pasientens helsetjeneste
Det viktigste målet er fortsatt Pasientens helsetjeneste, framholdt han.
– Pasientens helsetjeneste betyr at pasienten er en aktiv likeverdig deltaker som er med på å utvikle tjenesten som hjelper pasienten til det livet som pasienten definerer som det gode liv. Det handler om å flytte makt. Dette skal ha størst oppmerksomhet for vår politikk, sa han.
Også lederne i helsesektoren vil bli ansvarliggjort i større grad enn før, også på kvalitet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS