Innenriks

Godt fornøyd med nødnett

Publisert Sist oppdatert

Brukerne mener, ifølge en undersøkelse, at samhandlingen har blitt bedre på grunn av nødnettet, melder Radio Nordkapp.
Les også: Samme undersøkelse tolket av Computerworld - «Nødnett gir dårligere pasientsikkerhet»
Helsedirektoratet har hatt det overordnede ansvaret for innføring av nødnett i helsetjenesten, mens koordinering av opplæring av alle brukergrupper er ivaretatt av de regionale helseforetakene.
Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt Helsedirektoratet om å undersøke resultater av innføringen i de 11 AMK- områdene som er operative, melder Helsedirektoratet.no.
Undersøkelsen viser at brukerne mener samhandlingen i helsetjenesten er styrket etter innføring av nødnett.
Flere av personellet i AMK kommenterer at samhandlingen går bra med ambulansetjenesten, mens det er store variasjoner i samhandlingen med de andre gruppene i helsetjenesten.
Flere rapporterte også at de foretrekker å bruke mobiltelefon på grunn av dårlig talekvalitet og problemer med dekning. Nødnett fungerer best i forbindelse med utrykning, mens mange bruker mobiltelefon i en-til-en-samtaler og i kontakt med sykehus og legevakt.
En svært stor andel (88,9 prosent) opplever en forbedring når det gjelder samvirke med de andre nødetatene. I kommentarene fremkom det forslag til forbedring, det ene er å utvikle prosedyrer for samvirke på skadested og det andre er trening på samvirke med alle nødetatene. Mellom 80 til 90 prosent av brukerne vurderer at nødnett har gitt god måloppnåelse når det gjelder informasjons- og pasientsikkerhet.
Les mer om saken hos Radio Nordkapp

Powered by Labrador CMS