Innenriks

Flere brudd på loven i driften av Nødnett

Publisert Sist oppdatert

Det var flere brudd på ekomloven i driften av Nødnett, viser gransking. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler at det vil ilegges bøter etter omfattende svikt i rutinene, ifølge NRK Norge.

Bakgrunn: Driftet Nødnett ulovlig fra India og IT-arbeidere i India hadde tilgang til Nødnett i 14 måneder
Pressemelding fra DNK: – Vi ser alvorlig på saken
Les også: Underleverandør nekter for Nødnett-lovbrudd
Mer: Nødnettskandalen kan havne hos PST
Tidligere: IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til Nødnett
NRK avslørte i februar at deler av Nødnettet i mange måneder hadde vært driftet fra India i strid med loven.
Etter det NRK erfarer ble nettet delvis driftet fra India i 14 måneder, uten at de ansatte var sikkerhetsklarerte eller autoriserte slik loven krever.
Siden NRKs avsløring har både Nkom og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjennomgått lovbrudd i Nødnett og dets underleverandører; Motorola og Broadnet.
I dag kom dommen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Granskningen viser flere brudd på e-kom-loven i driften av Nødnettet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler bøter av ukjent størrelse.
Nødnett er regnet for være kritisk infrastruktur og er såkalt skjermingsverdig objekt. I følge Sikkerhetsloven skal Nødnett driftes fra Norge.
– Vi har funnet flere brudd på ekomloven ved uautorisert tilgang til Nødnettet, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom til NRK.
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gransker også Nødnett og dets leverandører, deres jobb er å undersøke bruddene på Sikkerhetsloven. Konklusjonen er ennå ikke klar.

Dette er en noen av lovbruddene

  • Nkom finner at Broadnet heller ikke hadde tilstrekkelige rutiner for logging i sine systemer. Blant annet var det vanskelig å analysere loggene, og derav vanskelig å oppdage dersom noen hadde utført illegitime handlinger.
  • Broadnet har ikke gjennomført tilstrekkelige og relevante risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til valget om å drifte deler av sine systemer fra India
  • Tilgangene kunne potensielt påvirke tilgjengeligheten til nett i Norge negativt for både Nødnett og for andre av Broadnets kunder. (Norsk Helsenett er en av kundene).
  • Omfattende svikt i rutinene

Les mer om saken hos NRK Norge
Siste: Broadnet flagger hjem all nettdrift og 40 ansatte etter nødnettfadesen

Powered by Labrador CMS