Innenriks

– Det er ikke om det vil gå liv - men når

Publisert Sist oppdatert

Styret i Nordlandssykehuset tar ikke hensyn til de kritiske høringsinnspillene til ny ambulanseplan. I sin innstilling til vedtak blir det beredskapsreduksjon i regionen, ifølge Bladet Vesterålen.

– En beslutning som styret tar på helt feil tallgrunnlag. Og en kataststrofe for beredskapen i hele Vesterålen, sier Yngve Jakobsen i Ambulanseforbundet i Delta.
Utkast til ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF ble sendt på høring til kommunene og andre interessenter 21 oktober, med høringsfrist 16. november.
De viktigste endringene i forslag til ny ambulanseplan er etablering av en ny driftsmodell for hele ambulansetjenesten, samt bedre utjevning av ressusrene mellom de geografiske områdene gjennom å gjøre dette:
– Reduksjon med én ambulanse på Sortland, samt justere aktivtid på dagbil på Stokmarknes
– Redusere aktivtid på dagbil og døgnbil på Ørnes og redusere aktivtid på bilene på Fauske.

Sparer 8,2 millioner

Helårseffekten ved innføring av disse tiltakene er beregnet til 8,2 millioner kroner.
– Ny ambulanseplan i tråd med forutsetningene i planen legger grunnlaget for at ambulansetjenesten i framtiden får en reell mulighet til å drifte sin aktivitet innenfor de vedtatte økonomiske rammer, skrives det i styresaken.
Direktøren skriver i sin vurdering at ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har over lang tid vært preget av stort økonomisk merforbruk, høyt sykefravær og utfordringer både når det gjelder rekruttering og vedlikehold av komeptanse. Han mener den desentraliserte organiseringen har gjort tjenesten spesielt sårbar ved sykefravær og at ressursene per i dag er ujevnt fordelt mellom de geografiske områdene.

– Har vasket tallene

Jakobsen viser til at tallgrunnlaget for Sortland-ambulansene er langt høyere enn det framgår i ambulanseplanen.
– Slik det er i dag, hvis vi ikke tar utgangspunkt i samtidighetskonflikter så ville vi kjørt 11 timer i døgnet, hvis vi tar oppdrag i 2014 og har delt det på antall døgn i året. Vi har også regnet på samtidighetskonflikter, og det tallmaterialet tar vi med oss til Bodø, sier han.
– De kom fram til 135 samtidskonfliker i hele regionen, men vi kom fram til over 400 – bare i Sortland. Og da har vi ikke engang tatt med de oppdragene der vi står på Stokmarknes og har fått ett nytt oppdrag mens vi er ute, slik at det følger det neste, sier han.
Jakobsen mener at det ikke er en ambulanseplan som er lagt fram, men en økonomiplan.
– I ambulanseplan står det ingenting om de samfunnsøkonomiske konsekvensene, om tap av lidelse, gjenvinning av leveår, det er ikke nevnt med et ord. Her er ingen fremtidsvisjon om hvilken ambulansetjeneste vi skal ha. Hvilken ambulansetjeneste fortjener vi? Hvis vi får den tjenesten som er i den nye ambulanseplanen som styret går inn for, da er vi ikke mye verdt i Vesterålen, sier Jakobsen.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen

Powered by Labrador CMS