Fagstoff

Nordmenn er gode på å starte HLR - Helse Nord og Vest er ikke best ...

Publisert Sist oppdatert

Norge er god i europeisk sammenheng på HLR før ambulanse ankommer. Dette er et av hovedfunnene på en ny nasjonal kvalitetsindikator som ble offentliggjort av Helsedirektoratet i dag.

Tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) fra pårørende eller publikum som er først hos pasienten er et av de enkelttiltakene som har stor betydning for overlevelse av hjertestans utenfor sykehus.
Det var registrert 2500 hjertestans utenfor sykehus i 2015 i Norsk hjertestansregister, og 800 ble brakt til sykehus med egen hjerterytme. HLR av bystander før ambulansen ankommer øker sjansen for overlevelse betraktelig.

Helse Midt-Norge best

Indikatoren publiseres for første gang i juni 2016, med resultater fra 1. tertial 2015:
På nasjonalt nivå har 74,6 prosent av de tilstedeværende startet hjerte-lunge-redning på hendelsesstedet før ambulansen ankom. Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme er på nasjonalt nivå 32,8 prosent.
Helse Midt-Norge kommer best ut på begge disse med 80,2 prosent for HLR startet av tilstedeværende og 41,8 prosent vellykket gjenopplivning etter hjertestans.
I Helse Sør-Øst er nestbest med 76,7 prosent oppstart av bystander, og Helse Vest nummer tre av fire med 70,6 prosent oppstart.
Helse Nord RHF er helseregionen der tilstedeværende hadde startet hjerte-lunge-redning i lavest andel av tilfellene, med 66,3 prosent.
Se nærmere på tallene her
De geografiske variasjonene må tolkes med varsomhet fordi graden av rapportering til Norsk hjertestansregister varierer på tvers av helseforetak.
Når årsdata for 2015 blir publisert, er målet at dette skal publiseres på helseforetaksnivå.
Les mer her

Bra resultat i stor studie

Norge er et av de landene i Europa som er best i på HLR på skadestedet, ifølge Resuscitation (2016) om EuReCa ONE-studien. Det er store variasjoner mellom datainnsamling og utkomme for pasienten mellom land. Prosentandelen som får ROSC etter gjenopplivingsforsøk varierer fra 9 til 50 prosent, og overlevelse til utskrivelse fra 6,4 prosent til 66,7 prosent.
Selv om mange reddes i Norge, så er det fortsatt potensial for å redde mange flere pasienter på landsbasis dersom enda flere kunne HLR og praktiserte dette på skadestedet.
Les mer om saken hos Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS