Fagstoff

Hvor i Norge overlever flest en hjertestans?

Publisert Sist oppdatert

Det ble rapportert 2537 tilfeller av hjertestans i Norge i 2015. I fjor startet man endelig med nasjonal registrering av hjertestansdata. NAKOS presenterte nylig statistikken for fjoråret.

Se mer på statistikken hos Norsk hjertestansregister her
I 2015 har 17 av 19 helseforetak levert data. Unntaket er Helse Finnmark og Helse Førde.
Innrapporteringen viser at forekomsten av hjertestans er på mellom 40 og 73 per 100.000 innbygger i året.
Helgelandssykehuset rapporterte en forekomst av 40 hjertestans per 100.000, mens Nordlandssykehuset hadde flest med 73 per 100.000.
15 prosent overlever etter 30 dager
Vellykket gjenoppliving etter hjertestans i Norge ligger på 15 per 100.000 innbygger. Det gjelder 32 prosent av alle som har blitt behandlet for hjertestans. Av disse igjen er det 7 per 100.000 innbygger som lever 30 dager etter hjertestansen, altså 15 prosent hvor ambulansepersonell har startet eller fortsatt behandling.
Høyest overlevelse finner man i Helse Møre og Romsdal og Nordlandssykehuset med henholdsvis 22,6 og 21,8 prosents overlevelse. Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Innlandet ligger lavest med henholdsvis 8,8 og 10,3 prosent.
Forekomsten av egensirkulasjon (ROSC) varierer fra 8-21/ 100.000, det vil si fra 21 til 37 prosent. Her ligger Helse Bergen og UNN øverst med 37,3 og 36,4 prosent. Færrest ROSC ble oppnådd ved Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet med 21,2 og 22,6 prosent i 2015.
Responstid
Ambulansetjenestens responstid ved hjertestans ser ut til å være bedre enn for akutturer generelt. Litt under 2 prosent av oppdragene til ambulansetjenesten var på hjertestans.
Responstiden regnes fra henvendelsen til AMK registreres og til ambulansen melder at den er fremme.
Nasjonalt er medianen på ni minutter og gjennomsnittet på 11 minutter. 90 prosent av pasientene nås innen 21 minutter. Det er ganske store variasjoner mellom helseforetakene.
Start av HLR
Det varierer i hvilken grad det er gitt hjertelungeredning (HLR) før ambulansens ankomst i ulike helseforetak. St. Olavs Hospital og Sykehuset i Vestfold ligger høyest med henholdsvis 85,9 og 85 prosent. Sykehuset Østfold og Nordlandssykehuset ligger lavest med 67 og 67, 4 prosent.
Bruk av hjertestarter
I 2015 var det 256 tilfeller hvor hjertestarter var tilkoblet før ambulansen kom. Det utgjør 12 prosent. Sjokk var gitt før ambulansen kom i 88 av tilfellene, altså 34 prosent. Cirka halvparten av tilkoblingene var utført av first respondere utkalt av AMK.
Les mer her

Powered by Labrador CMS