Hopp til hovedinnhold
Barn må bli sett - også i akutte situasjoner - som pårørende. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Hvordan ivareta barn som er pårørende - webinarartikkel og video

I akutte situasjoner vil man alltid gjøre det beste for pasienten. Da er det lett å glemme barna som står igjen.

Barn kan ta skade om de ikke får tilstrekkelig med informasjon når pårørende eller søsken blir akutt skadde eller syke.

– Målet med forelesningen her er at det å ivareta barn også skal bli noe helt rutinemessig, slik dere tenker ABCD, sier Anne Kristine Bergem, psykiater og førstelektor på OsloMet - storbyuniversitetet.

Hun har skrevet en egen bok om temaet, og hun har holdt foredrag for prehospitalt personell både i Norge og internasjonalt om barn som pårørende.

Vi har vært så heldige å få henne med på webinaret, slik at budskapet hennes kan nå enda flere.

Foredraget starter med en syv minutter lang film som forteller hva som skjedde med Thea Emilie Hansen Gjørtz da moren hennes ble bevisstløs og hentet hjemme av ambulanse, og et eksempel fra SNLA på hvordan man kan håndtere barn. Deretter følger foredraget ved 07.30.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.