Hopp til hovedinnhold
Babcock sitt jetfly under take off. Foto: Luftambulansetjenesten HF


Klinikksjef vil avprivatisere hele luftambulansen

Regjeringen vil utrede en statlig overtagelse av luftambulansen, men ved Nord-Norges største sykehus mener man tiden for utredninger er forbi.

Klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk i Tromsø Jon Mathisen, mener tiden er inne for at staten overtar både ambulansefly og -helikopter i Norge. Dette melder NRK på sine nettsider.

– Vi mener at riktig vei videre er en offentlig drift av hele luftambulansetjenesten på linje med øvrige spesialisthelsetjenester.

Denne klinikken organiserer luftambulansetjenesten. Det er i Nord-Norge ambulansefly brukes mest, på grunn av lange avstander. Disse flys i dag av vingene til det private selskapet Babcock SAA.

Men nå kan det være slutt på at private selskaper kjemper om kontrakten gjennom anbud. Regjeringen har varslet at de vil utrede en statlig overtagelse av luftambulansetjenesten.

«Offentlig drift, snarest mulig»

Den forrige regjeringen ville at luftambulansen fortsatt skulle være på private hender. Det synspunktet fikk de bekreftet av sin egen ekspertgruppe.

De anbefalte at ordningen med anbud skal videreføres.

I et høringssvar til ekspertgruppens rapport skrev i sommer Akuttmedisins klinikk ved UNN de heller ønsker «fullverdig offentlig drift snarest mulig».

Klinikken mener det med andre ord ikke er behov for nye og tidkrevende utredninger.

Det mener de fortsatt:

– Strengt tatt er det ikke det, men vi er fortsatt fornøyd med at den nye helseministeren har tatt tak i dette, sier Mathisen.

Kan bli lang prosess

Helseminister Ingvil Kjerkol sier at målet er et sikre et godt luftambulansetilbud til befolkningen over hele landet.

– Derfor må vi utrede dette grundig, og sørge for at vi kjenner alle konsekvenser av det vi eventuelt til slutt foretar oss, sier hun.

Babcock har imidlertid kontrakt frem til 2027, og lite tyder på at det offentlige overtar luftambulansen ved det første.

Vi har ikke lagt en fremdrift på vårt arbeid. Denne regjeringen har eksistert i knapt ei uke. Men det er klart, vi er nødt til å ta hensyn til dagens kontrakt og lengden på den.

Vi må se det i sammenheng slik at vi ikke gjør oss sårbare og risikerer at tjenesten blir usikker, sier Kjerkol.

Vil ha bort ideell aktør

Luftambulansetjenesten inkluderer også helikopter. Disse er i dag i drift av den ideelle aktøren Norsk Luftambulanse, og deres datterselskap med omtrent samme navn. Da AMK ved UNN ga sitt høringssvar, gikk de sterkt imot denne type drift.

De mener operatøren har fått et «tidsubegrenset monopol» på tjenesten. «På statens og fellesskapets regning.»

– Det er ikke stiftelsen som drifter helikoptrene i dag. Det er et selskap, påpeker Jon Mathisen ved UNN.

Akuttmedisinsk klinikk ved UNN mener operatørbyttene av både fly og helikopter dreier oppmerksomheten seg bort fra utviklingen av tjenesten og den daglige driften.

– Anbudsprosessene preger virksomhetene i lang tid, både før og etter nye operatørskifter, sier Mathisen.

– Derfor er vi glade for at det nå er et politisk signal om at denne tiden sannsynligvis er forbi.