Hopp til hovedinnhold
Kurt Rønning på webinar om responstid. Foto: Fagforbundet


Hvilke utslag kan nytt forslag til responstid gi?

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet holdt et engasjert innlegg på webinaret.

Hvilke utslag kan nye responstidsmålinger gi for ambulansetjenesten?

– Medianmålinger vil medføre at utrykninger som tar lengst tid ikke blir regnet med. Responstiden vil da fremstå kunstig lav i de områdene hvor ambulanseberedskapen allerede er dårligst, sier Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Han er en del av den politiske ledelsen i Fagforbundet og har de prehospitale tjenestene som et ansvarsområde.

Kurt Rønning redegjorde for hvorfor Fagforbundet er skeptisk til forslaget fra Helsedirektoratet om å bruke median i stedet for 90 persentil på kommunenivå, i motsetning til de regionale helseforetakene som er positive til forslaget.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.