Hopp til hovedinnhold
Flere søker paramedisinerutdanning. Foto: Jørn Finsrud.


Flere søker seg til paramedisin-studier

Nesten 1500 personer har søkt seg til paramedisinstudier som førstevalg. De konkurrerer om 148 studieplasser.

I alt har 135.980 personer i år søkt om studieplass på universitet eller høyskole via Samordna opptak. På topp ligger siviløkonomutdanningen, etterfulgt av rettsvitenskap.

Ser vi på helsefag som utdanningsområde, er det her vi finner flest søkere. I alt har 30.380 søkere satt helsefag som førstevalg. De konkurrerer om i alt 11.779 studieplasser. Totalt 38,2 prosent av alle søkere har i år et helsefagstudier blant sine søknadsalternativer, og 22,3 prosent av alle søkere har et helsefagstudium som sitt førstevalg.

Mest populært innen helsefag er sykepleiestudiene. Her er det også en økning i antall studieplasser, fra 5152 i fjor til 5352 i år. Det tilsvarer en økning på 3,9 prosent. Derimot er det færre som søker seg til sykepleierutdanningen, med en nedgang på 12,5 prosent, eller fra 10.299 søkere i fjor til 9012 i år.

Tabellen viser planlagte studieplasser, og søkere førstevalg for opptaket 2022- 2023 fordelt på de ulike paramedisinutdanningene. Skjermbilde fra Samordnaopptak.no.

Paramedisinutdanninger er ingen egen utdanningstype i denne statistikken, men ligger under utdanningstypen «Helsefag – annet». Ved opptaket 2023 tilbys det paramedisinutdanninger ved fem læresteder. Blant de som har helsefagstudium som førstevalg, er det i år 4,8 prosent som har paramedisinstudium som sitt førstevalg. Det er en økning fra 4,3 prosent i fjor. Det vil si at det i år er registrert 1463 førstevalgssøkere til 148 studieplasser innen denne utdanningstypen. I fjor var det 1409 førstevalgssøkere til 163 studieplasser. Det er ved årets opptak 9,9 førstevalgssøkere per studieplass.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.