Hopp til hovedinnhold
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia Commons


Danmark: Skal behandle flere pasienter i hjemmet

Ordningen i Region Sjælland kan bidra til å løse problemet med overbefolkning på landets sykehus.

Ringer du 112, det danske nødnummeret, er det ikke lengre sikkert at det blir nødvendig med en ambulanse som tar deg til sykehuset.

Siden november har Region Sjælland kjørt et prosjekt med en ny bil bemannet med en paramedisiner med ekstra måleutstyr for utvidet prøvetaking, som gjør det mulig å utrede og behandle flere pasienter i hjemmet.

Prehospital vurderingsenhet, "PHV", kalles den nye bilen. Dette skriver den danske nyhetssiden Danmarks Radio.

I de første tre månedene med prosjektet ble 443 borgere som hadde ringt 112 i Region Sjælland behandlet i eget hjem eller på blant annet eldre- og rehabiliteringssenter fremfor å bli innlagt ved lokalsykehuset.

Og det er en fordel, sier Morten Lindkvist, Paramedisiner, som til daglig bytter mellom å kjøre ambulanse og PHV-bil.

– Jeg opplever at de innbyggerne som ikke trenger den veldig spesialiserte behandlingen, har det bedre med en behandling i for eksempel hjemmet sitt eller i primærhelsetjenesten, hvor det ofte er litt mer tid til dem og mer trygghet, sier han.

Bruker ledige sykehjemsplasser

Når Morten Lindkvist blir kalt ut til en pasient med PHV-bilen, er han i kontinuerlig kontakt med sine legekolleger som hjelper til med de medisinske vurderingene.

Dette gjelder for eksempel en tur til Høng på Nordvestsjælland, hvor en kvinne har ringt 112 fordi mannen hennes har falt og føler seg i dårlig form.

På vei til adressen blir Morten Lindkvist enig med vakthavende lege om at det skal tas blant annet kontroll for væskestatus. Dette kan gjøres ved å ta en blodprøve hjemme mens pasienten, 88 år gamle Frank Justesen Koefoed, ligger i sengen sin.

Blodprøvene kan Morten Lindkvist analysere med en maskin i bagasjerommet på PHV-bilen, mens han konfererer med lege på telefon. Det viser seg at pasienten er dehydrert, har feber og mulig en lungebetennelse.

Selv om det er nødvendig med behandling, trenger ikke Morten å ringe etter en ambulanse for å transportere pasienten til sykehus.

88 år gamle Frank Justesen Koefoed kan nøye seg med en natt på det lokale sykehjemmet i stedet. Og det er både han og kona Else Justesen Koefoed godt fornøyd med.

Sparer sengeplasser

Det er særlig på grunn av overbelastning på sykehusene at både Frank Justesen Koefoed og kona er fornøyd med PHV-bilen og muligheten for å bli innlagt på sykehjem eller behandlet hjemme.

En tidligere sykehusinnleggelse vekker dårlige minner for paret.

– Det var skikkelig ubehagelig, for da var det ikke ledige senger i akuttmottaket. Sykepleierne har alt for mange arbeidsoppgaver, og det er ikke nok av dem, sier Else Justesen Koefoed.

Samtidig kommer ordningen også sykehusene til gode. For en pasient som kan behandles i eget hjem er en pasient som ikke opptar en seng på sykehusene.

På denne måten kan overbelegget delvis elimineres, sier Lars Bredevang Andersen, som er assisterende medisinsk direktør i Region Sjælland.

– Når vi kan behandle flere pasienter i sitt eget hjem, sparer vi mange timer på å vente på undersøkelser og behandling, og på transport frem og tilbake til sykehuset.

Region Midtjylland har nettopp startet et lignende forsøk, som startet 1. mars i år.