Hopp til hovedinnhold
Bilulykke. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Bekymret for stor økning av dødsulykker på norske veier

Så langt i år har 79 personer omkommet i trafikken på norske veier. Det er bare en mindre enn i hele fjor.

Nå sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland at de ser på om de kan gjøre ytterligere tiltak opp mot MC-førere.

– Vi ser at det er enkelte grupper som skiller seg ut. Det har vært 17 personer på MC som har omkommet i trafikken så langt i år. Det er et dramatisk høyt tall, sier Hovland i et intervju til VG.

Til sammenligning omkom 14 personer på MC i hele 2021. Statens vegvesen sier de fortsetter å intensivere arbeidet opp mot MC-miljøet med tiltak på kort og lang sikt.

Det er en gruppe i trafikken med høy risiko. Du sitter ikke i en bil, du har ikke samme sikkerhet rundt, du er mer ubeskyttet og mer sårbar med tanke på hendelser i trafikken.

Statens vegvesen har en hypotese om at kjøreferdigheter på MC kan være en faktor som spiller inn. Generelt er det et fremkomstmiddel med færre kilometer, og det brukes mest på sommerhalvåret, ifølge Hovland.

– Vi ser på om det er noe med ferdighetene vi bør gjøre noe med. Og om det er noen tiltak vi kan gjøre for å øke sikkerheten og beskytte motorsyklisten, sier veidirektøren.

Høye dødstall

Så langt i år har 79 personer omkommet på norske veier.

– Det var 80 omkomne i trafikken i hele fjor. Så det er klart at det er et veldig høyt tall ved halvgått år.

Hver eneste ulykke er en tragedie for de som blir rammet, for slekt, familie og venner. Jeg synes hver eneste ulykke er en ulykke for mye.

– Vi har jobbet mye gjennom sommeren opp mot sjåfører på kort sikt. Det gjelder blant annet aktsomhet i sommer- og ferietrafikken, bruk av bilbelte, og det å være oppmerksom.

– Det er den dugnaden vi kan få til på kort sikt. Så skal vi sette oss ned og analyserer tall når sommeren er over, sier Hovland.

– Det er mange møteulykker og utforkjøringer som går igjen. Det er også vanligvis de tyngste kategoriene i ulykkesstatistikken. Møtefrie veier og ensrettet trafikk er et viktig grep.

Veiutforming og trafikksikker veibygging også, og ikke minst det å henstille fører til å avpasse farten når forholdene tilsier det, sier Hovland.