Hopp til hovedinnhold
Elektronisk pasientjournal. Foto: Sykehuset Innlandet.


Ambulansearbeiderne ved UNN tar i bruk elektronisk ambulansejournal

Ambulansene ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) får nå tilgang til elektronisk pasientjournal (EPJ).

Til nå har ambulansearbeiderne skrevet journal på papir og ringt inn muntlige opplysninger til akuttmottaket underveis. Dette melder nettavisen til universitetssykehuset, Pingvinavisa.

Det elektroniske pasientjournalsystemet er nå i ferd med å bli innført i hele Helse Nord. Ambulansene til Helgelandssykehuset var først ut.

Nå innfører UNN systemet i sine ambulanser, og deretter følger Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.

Samtlige ambulanser i Helse Nord skal få tilgang til elektronisk pasientjournal i løpet av 2024.

20 år etter

‒ Det er vel unødvendig å si at dette er noe vi har ventet på lenge. Resten av UNN innførte sin elektroniske pasientjournal, DIPS, tilbake i 2004.

Og Helse Nord er den siste helseregionen i landet som får EPJ på plass i ambulansene.

Så dermed skjønner du kanskje hvorfor denne hendelsen både er julaften, bursdag og 17. mai for oss, sier anestesisykepleier Erling Andersen, som sammen med ambulansearbeider/sykepleier Aage Danielsen har ledet innføringen av Prehospital elektronisk pasientjournal (PEPJ) i UNN.

Hver ansatt får seks timer med kursing før oppstart. Av dette leveres fire timer som e-læring.

‒ Systemet skal være så brukervennlig at du i teorien skal kunne finne ut av det uten opplæring, men det er viktig at alle får kunnskap om muligheter og funksjoner, slik at alle bruker systemet på riktig måte, sier Andersen.

Penn, papir og telefon

Ut oktober skriver ambulansene fortsatt sin journal på papir, og på lange turer ringer de jevnlig inn til akuttmottaket med oppdaterte målinger og informasjon om pasientens tilstand, for eksempel utviklingen i blodtrykk og puls.

‒ Å få EPJ i ambulansen istedenfor penn og papir, er et kvantesprang. Du kan vel selv tenke deg hvor vanskelig det er å fylle ut skjema på papir mens du sitter i en bil i fart.

Vi kan vel nøye oss med å si at det ofte er skikkelig «legestandard» på håndskrifta vår, smiler Andersen.

I tillegg skal all informasjon lagres i 10 år, slik at papirlageret til ambulansene i UNN, og ikke minst vakthold og vedlikehold også krever ressurser.

‒ Vi ser fram til at vi på sikt kan bruke disse ressursene til andre ting, sier Danielsen.

Fortsatt mangler

Men selv om denne milepælen er en stor forbedring, skulle ambulansearbeiderne gjerne hatt et EPJ-system som kommuniserte bedre med alle de andre elektroniske pasientjournalene.

Enten det er fastlegens system, legevaktens system eller sykehusets EPJ.

Slik det er nå genererer Bliksund-journalen pdf-dokumenter som kan sendes til de andre systemene. Dette blir til dels store filer, for eksempel blir en enkelt EKG-måling i hjerteovervåkningen på en pasient, til en pdf på 20 sider.

Målet for helsetjenesten i Norge er at datasystemene skal kommunisere slik at informasjon om pasienten gjøres tilgjengelig for behandlerne som trenger den når de trenger den, direkte i eget journalsystem.

I dag må behandlerne hente opp diverse pdf-skjema, ringe andre behandlere, eller printe ut notater og undersøkelser for å skaffe seg oversikt.