Ambulanse

Nedbygging av ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag

Publisert Sist oppdatert

I november kom helseforetaket i Nord-Trøndelag med forslag om at i 14 uker i 2018 vil Snåsa bli uten ambulanse på kveld og natt, altså i 55 % av tiden. I Røyrvik ble ambulansestasjonen fjernet helt for noen år siden, skriver Rolf E. Velde i et innlegg i Trønder-Avisa.
Bakgrunn fra Trønder-Avisa: Får bedre akuttberedskap i Røyrvik enn noen gang (krever innlogging) - et utrykningsteam bestående av ti sykepleiere og 12 brannmenn skal sørge for tryggheten til innbyggerne i Røyrvik, når en ny standard for helsetjenester i distrikskommuner skal utvikles
I Trønder-Avisa 24. november ser vi nå at Røyrvik kommune selv må kompensere for denne dramatiske reduksjonen i akuttmedisinsk tilbud ved å bruke sykepleiere og brannmenn allerede ansatt i kommunen. De får en ambulansetjeneste uten ambulanse.
Jeg er sikker på at både kompetansen og viljen er stor hos de kommunalt ansatte i Røyrvik, men de vil aldri kunne veie opp for en stedlig ambulanse. Overskriften "Får bedre akuttberedskap enn noen gang" fremstår for meg som manglende innsikt i situasjonens alvorlighet.
Dette er et steg Røyrvik er nødt til å ta fordi helseforetaket har sviktet i sin lovpålagte plikt. I akuttmedisinforskriften § 10 står det klart og tydelig at ambulansetjeneste er helseforetakets ansvar.
Uansett om innbyggerne i Røyrvik får hjelp av dyktige sykepleiere og brannmenn, gjenstår det faktum at overlevelse for akuttmedisinske tilstander ofte er en funksjon av transporttid til sykehus med akuttfunksjon.
Det finnes ingen lovpålagte krav til responstider for ambulansen, men Stortinget har gitt en veiledende føring på at 90 % av befolkningen skal nås innen 25 minutter. Jeg vil oppfordre Røyrvik til å etterspørre disse tallene for sin kommune.
I Snåsa i 2016 nådde man 77 % av befolkningen innen 25 minutter. Når Snåsa blir uten ambulanse i en periode skal kommunen dekkes av de to ambulansene stasjonert i Grong og ambulanse fra Steinkjer.
I Grong klarte man å nå 92 % av befolkningen innen 25 minutter i 2016, men nabokommunen Høylandet, som ikke har egen ambulanse men dekkes av ambulansestasjonen i Grong, klarte man bare å nå 33 % av befolkningen innen 25 minutter.
Ikke et imponerende tall.
Det lover ikke så bra for hverken Snåsa eller Høylandet at Grong stasjon nå skal dekke tre kommuner, i tillegg til å være backup for indre og ytre Namdal og Namsos.
Det er også verdt å merke seg at hvis en ambulanse fra Steinkjer skal klare å nå Snåsa sentrum innen 25 minutter må man ha en gjennomsnittshastighet på 150 km/t. Det tror jeg ikke lar seg gjøre med noen grad av forsvarlighet på nordtrønderske veier.
Vi er altså langt unna å nå de veiledende responstider for ambulansen i Nord-Trøndelag. Er dette tall som kan forsvare kutt i ambulansetjenesten nå?
Så lenge vi som velgere og skattebetalere aksepterer at det ikke finnes prestasjonskrav til ambulansenes responstid vil et økonomisk presset helseforetak fortsette å kutte der de kan, og enn så lenge kan de kutte i ambulansetjenesten.
Les hele innlegget hos Trønder-Avisa (retriever-lenke)

Powered by Labrador CMS