Ambulanse

Luftkrig om ambulanse-kontrakt verdt 5 milliarder

Publisert Sist oppdatert

Da Norsk Luftambulanse AS for to uker siden ble valgt som eneleverandør av helikoptertjenester til statens 12 luftambulansebaser, reagerte ledelsen i Lufttransport Rotorving skarpt, skriver TV2.

Bakgrunn: Rent bord for Norsk Luftambulanse - får alle ambulansehelikopterbaser fra 2018
Norsk Luftambulanse er en ideell stiftelse med 700 000 støttemedlemmer som årlig bidrar med over 200 millioner kroner (2014) til virksomheten. Stiftelsen er også en kommersiell aktør som gjennom et eget datterselskap har konkurrert med andre private aktører som teknisk drift av helikoptrene som brukes av den statlige luftambulansetjenesten.
– Norsk Luftambulanse er organisert som en ideell stiftelse som det er nesten umulig å konkurrere mot, sa administrerende direktør Frank Wilhelmsen til TV2. Han ville at Konkurransetilsynet og EFTAS overvåkingsorgan skulle granske selve anbudsprosessen og eventuelle økonomiske bindinger mellom stiftelsen Norsk Luftambulanse og aksjeselskapet som vant anbudet som har en verdi på inntil fem milliarder kroner over ti år.

Subsidieres ikke

– Vi er et aksjeselskap, og det er ikke slik at stiftelsen som eier oss bruker penger samlet inn fra medlemmene og subsidierer vår drift når vi legger inn anbud, sier Lars Kobberstad, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.
– Hvis ESA og Konkurransetilsynet retter en henvendelse til oss, og har spørsmål rundt dette så vil vi svare på alle de spørsmålene og legge fram den dokumentasjon de ber om, sier han.
Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for driften av den statlige luftambulansetjenesten er kjent med påstandene som formidles av anbudstaper Lufttransport.

Skal være selvbærende

– Det ligger som en forutsetning i anskaffelsen at den avtalen som nå er tildelt Norsk Luftambulanse AS skal være selvbærende. Det betyr at det ikke skal være noen subsidiering fra eierselskapet i dette, sier daglig leder Øyvind Juell.
Det er helseforetakene som eier Luftambulansetjenesten ANS, og det er ansatte i helseforetakene som er ansvarlig for den medisinske drift av luftambulansene, fly og helikoptre. En av landets framste akuttmedisinere, professor og overlege Mads Gilbert ved UNN i Tromsø, fryktet, og advarte mot å la en operatør overta ansvaret for helikopterdriften.
– Vi mener at denne virksomheten, som bilambulansene, bør insources, altså komme inn i den offentlige helsetjenesten, og ikke privatiseres. Og i alle fall ikke monopoliseres, sier han.

Dårligere tilbud i nord

Innenfor det akuttmedisinske miljø i Nord-Norge menener mange at luftambulansetilbudet vil bli dårligere med de valg staten har gjort. Det vil gi flere mindre helikoptre, uten viktige funksjoner for flyging i mørke og under krevende klimatiske forhold.
– Vi får nå en helikoptertype som gir mindre fleksibilitet, som flyr saktere og har mindre rekkevidde, sier helikopterlege Lars-Jøran Andersson ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
Det er lederen i den statlige luftambulansetjenesten bare delvis enig i.
– Den reservemaskinen som kommer inn er helt klart litt mindre enn primærhelikopteret i Tromsø. Vi mener likevel at dette er en mer enn tilfredsstillende løsning, sier Øyvind Juell.

Pris ble avgjørende

Juell sier at pris og kvalitet ble vektet i anbudskonkurransen, og sier at Lufttransport var best på kvalitet, men at pris ble avgjørende for valget av Norsk Luftambulanse AS. Det har provosert det akuttmedisinske miljøet. Mads Gilbert mener Nord-Norge fra 2018 som en følge av dette får et dårligere luftambulansetilbud enn de har i dag.
Les mer om saken hos TV2

Powered by Labrador CMS