Ambulanse

Førstehjelp: Private redder flere liv enn profesjonelle

Publisert Sist oppdatert

Hjertestartere - og folk som kan bruke dem - er nå så utbredt at lekfolk redder flere liv enn helsepersonell. Det viser nye tall, ifølge danske Hvidovre Lokalavis.

Nylig offentliggjort forskning av forsker Carolina Malta Hansen i det anerkjente amerikanske tidsskriftet 'Journal of the American Medical Association', viser at sjansen for overlevelse er markant større når bystanders bruker en hjertestarter enn hvis det avgis støt etter ambulansens ankomst.
For hvert minutt som går uten hjelp faller overlevessjansen med ti prosent.
I Danmark får 3500 hjertestans utenfor sykehuset hvert år. Siden 2001 har andelen overlevende økt fra ca. 4 prosent til knappe 12, blant annet fordi dansker har blitt bedre til å trå til med livreddende førstehjelp.

Tiden er en viktig faktor

Lege og forsker Carolina Malta Hansen har vunnet flere internasjonale priser for sin forskning. Normalt forsker hun på Gentofte Hospital, men for øyeblikket er hun tilknyttet Duke University i North Carolina. Her har hun undersøkt 4961 hjertestans i et område som geografisk minner om Danmark med både byer og landområder, og hvor det kan være langt til nærmeste sykehus.
Overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus er sammenlignet med hvorvidt det var vitner til hjertestansen eller ambulansepersonell som ga livreddende førstehjelp og støt med en hjertestarter. Resultatene viser en klar sammenheng mellom en rask innsats fra vitner og andelen som overlever.
– Hvis pasienten både fikk livreddende førstehjelp og støt med en hjertestarter fra et vitne før ambulansen kom, overlevde 34 prosent. Hvis pasienten derimot fikk livreddende førstehjelp av vitnet, men først fikk støt med hjertestarter av ambulansepersonell, overlevde 21 prosent. Til sammenligning overlevde 15 prosent, hvis det først ble gitt livreddende førstehjelp og avgitt støt med en hjertestarter, da den profesjonelle hjelpen nådde frem. Tiden er en viktig faktor ved hjertestans, og resultatene viser svært tydelig at det gir en betydelig forskjell i overlevelse, at det er tilgjengelig hjertestarter i nærheten, og at vitner raskt tar dem i bruk, sier Carolina Malta Hansen og fortsetter:
– Det er grunn til å tro at samme tendens gjelder i Danmark. Her har vi gjennom felles innsats lykkes med å mer enn tredoble antallet dansker som yter livreddende førstehjelp. Vi er dermed blant de beste land i verden til å trå til.

Registrer din hjertestarter

På www.hjertestarter.dk, som drives av TrygFonden, kan eiere av hjertestartere registrere dem, så alle kan se hvor de henger. 1-1-2 har adgang til systemet, så de kan henvise vitner til et hjertestans til den nærmeste registrerte hjertestarteren. I dag er det innmeldt ca. 11.660 hjertestartere.

Les mer om saken hos Hvidovre Lokalavis

Powered by Labrador CMS