Yrkesskadeforsikring

Voldelig situasjon for ambulansepersonell
Illustrasjonsbilde fra EMS Sørlandet.

– Urimelig at ambulansepersonell er eneste som ikke er forsikret i nødetaten

Fagforbundet har hatt møte med politikere for å diskutere yrkesskadeforsikring under øvelse for ambulansepersonell.

Publisert Sist oppdatert

Slik reglene er i dag blir mange skader som kan oppstå under øvelse ikke dekket av yrkesskadeforsikringen. Dette er noe politiet har hatt, ansatte i brannvesenet trolig snart har på plass, og som ansatte i ambulansetjenesten fortsatt mangler.

Ingun R. Jacobsen i arbeidsutvalget til Fagrorbundet påpeker at hvis man er på jobb, så skal man dekkes av yrkesskadeforsikringen. Fagforbundet hadde møte med Bjørnar Skjæran (Arbeids- og sosialkomiteen) og Truls Vasvik (Helse- og omsorgskomiteen) på Stortinget for å snakke om denne problematikken.

– Jeg fikk inntrykk av at de forstår hvorfor dette er så viktig for oss. Vi har løst dette for politiet, og det er varslet en løsning for brannvesenet. Nå mangler en løsning for helsetjensten, og det tror jeg vi skal få til, sier Jacobsen på nettsiden til Fagforbundet.

Leder i yrkesseksjon helse og sosial Iren Luther i Fagforbundet påpeker at dette ikke bare gjelder ansatte i ambulanse.

– Ansatte i psykiatrien øver å håntering av voldssituasjonen. Derfor er det viktig at vi også får på plass en løsning for disse, sier Luther. Hun mener det er viktig nettopp å prioritere ambulansepersonell og ansatte i psykiatrien. Luther mener dagens regler er urimelige.

– Det gjelder særlig når ambulansepersonell øver sammen med politi, og blir de eneste i nødetaten som ikke er dekket av yrkesskadeforsikring, sier Luther.

Powered by Labrador CMS