Alta ambulansestasjon.

– Enighet om ambulanseturnus i Alta

Nå blir det tre biler i aktiv vakt hver dag, hele uka ved Alta ambulansestasjon.

Publisert Sist oppdatert

Samtlige ansatte ved Alta ambulansestasjon går nå over i ny turnus, skriver Finnmarkssykehuset på deres nettside. Klinikksjef Trond Ivar Carlson ved Klinikk prehospitale tjenester sier at dette er noe de har jobbet for lenge.

– Jeg er glad for at vi har fått en god løsning. Dette sikrer at vi har en god og stabil tjeneste, også i helgene, sier klinikksjefen på nettsiden.

– Går utover hviletid

Ambulanseforum har vært i kontakt med ansatte ved Alta Ambulansestasjon. Ikke alle er like begeistret for den nye ordningen.

– Med to døgnbiler blir det lite hviletid. Statistikken viser at det er høy aktivitet om natten. Det betyr at de som da er på vakt også må jobbe deres hviletid. Vi skal ha 11 timer hvile, og det er ikke mulig å gjennomføre med denne turnusen. Vi vet at hviletidene vil bli avbrutt. Folk er slitne og lei. Det er mange sykemeldinger, sier en av de ansatte på stasjonen som ønsker å være anonym.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Klinikk prehospitale tjenester, Sturla Heitmann, som også jobber som ambulansearbeider i Alta, sier til Finnmarkssykehuset.no at Fagforbundet er fornøyd med at vi nå har kommet fram til en løsning om arbeidstidsordningen i Alta, med en turnusordning svarende til behovet og aktivitetsnivået i Alta.

– For å få til avtalen var det behov for å gå utover tillitsvalgtes fullmakter. Da er det Fagforbundets sentrale organ som gjennomgår dette grundig, og i dette tilfellet godkjente den fremlagte løsningen midlertidig, sier Heitmann.

Starter etter helgen

Gjennomsnittsberegnet turnus innebærer at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder, og er en turnusform som er tilpasset et beredskapsyrke som ambulansetjenesten.

På Finnmarkssykehusets nettside poengteres det at dette er en turnusordning som praktiseres i flere ambulansetjenester i Norge, og benyttes utbredt ved ambulansestasjoner i Nord-Norge. Med denne siste avtalen har samtlige ambulanseansatte i Finnmark lik arbeidstidsordning.

Den nye turnusordningen trer i kraft 11. september, og betyr at ambulansetjenesten i Alta har:

  • Tre biler på vakt på vaktrom hver dag fra kl. 08.00 til 23.00
  • To biler på vakt på vaktrom hver kveld/natt fra kl. 23.00 til 08.00
  • God og stabil tjeneste også i helgene, og utover det som er erfart behov.

Beredskapen er også drøftet med Alta legevakt.

Dermed avvikles det som tidligere har vært omtalt som hjemmevaktordning, til fordel for aktiv tjeneste der samtlige biler med personell har vakt på vaktrom.

Den nye turnusen iverksettes førstkommende mandag, og skal evalueres etter et halvt år.

Powered by Labrador CMS