Webinar

Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Elisabeth Aarsæther - brann som akutthjelpere og grensen mellom førstehjelp og profesjonell helsehjelp

Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnsssikkerhet og beredskap (DSB), er første innleggsholder på webinaret om akutthjelpere.

Publisert Sist oppdatert

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

En av oppgavene i DSB er å utvikle innholdet i den nye fagskolen for brann- og redning.

Aarsæther har hatt stillingen som direktør i litt over et år hos DSB. Før dette har hun gått gradene i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) siden 2004. Først som underdirektør, deretter informasjonsdirektør, etter hvert assisterende direktør (2012) og til slutt som direktør fra 2017.

På webinaret skal hun fortelle om DSB sine synspunkter omkring akutthjelpere. Hvor bredt skal samvirket gå? I hvor stor grad skal brannvesenet bistå helse uten at det går utover integritet, kostnader og kompetanse? Hvor går grensen for førstehjelp og profesjonell helsehjelp?

Hvor mye akuttmedisin og førstehjelp skal fagskolen til brannvesenet inneholde?

Powered by Labrador CMS