Utenriks

Stille helserevolusjon i gang

Publisert Sist oppdatert

Teknologi for skanning av egen helse kan gi den avlastningen helsevesenet trenger for å takle eldrebølgen, står det i en kronikk i forskningsmagasinet Gemini.
I tiår etter tiår har forholdet mellom brukere og produsenter av helsetjenester vært uendret i den industrialiserte delen av verden. Når vi kjenner at kroppen er i ulage, kontakter vi lege. Men da kan et sykdomsforløp alt ha kommet langt. Nå er denne tradisjonelle forretningsmodellen for helsestell under press, fra to hold.

Folk forsker på helsen sin

For det første har ny teknologi gitt hver og en av oss muligheten til å overvåke – og dermed ta ansvar for – utviklingen av vår egen helse.
Via apper og smartklokker forsker millioner av mennesker i dag på helsen sin. I ryggen har de verdens største teknologiselskaper. I regi av denne sektoren studerer leger nå sammenhenger mellom ulike sykdomstilstander, i første omgang innen hjertemedisin, og verdier som kan måles kontinuerlig nettopp med smartklokker.

Hjelp til presset helsevesen

For det andre må sykehus frigjøre senger og hjelpende hender når eldrebølgen kommer. Dette fordi sykelighet øker med alderen. For et helsevesen med slike utfordringer utgjør teknologi for medisinsk egenovervåking en gyllen sjanse.
Les også: Helsedata kan bli det nye arvesølvet
Grunnen er at datamaskiner som mates både med kunstig intelligens og med data fra folks smartklokker og app-baserte helselogger, sannsynligvis vil bli i stand til å hjelpe leger med to viktige oppgaver: å stille sikre diagnoser tidlig – samt finne effektiv behandling, noe som i så fall kan vise seg å minske behovet for langvarige innleggelser.
Mange av de nye mulighetene har vokst frem i det stille. Men da teknologikjempen Apple nylig lettet på sitt slør, kom overskriftene. Selskapets nye smartklokke, lansert i høst, har sensorer for EKG-målinger – måling av hjertets elektriske aktivitet – slik at lekfolk kan gjøre hjerteanalyser. Noe av hensikten er at brukerne skal få tidlige varsel om mulig sykdom.
Klokken er godkjent som medisinsk-teknisk utstyr av myndighetene i USA. Nytteverdien må selvsagt dokumenteres. Men kontinuerlige EKG-målinger er en revolusjon. Parallelt finansierer Apple kliniske studier ved prestisjeuniversitetet Stanford i California, som vil få tilgang på store datamengder fra smartklokkene.
Les mer om saken hos Gemini

Powered by Labrador CMS