Traumeomsorg

Satser på akuttmedisin for å redde flere liv

Publisert Sist oppdatert

Budsjettet til Traumesenteret ved Haukeland sykehus er mer enn tredoblet i år, ifølge Bergenasvisen.

– Vi håper og tror satsingen vil gjøre at vi redder flere liv, sier kirurg og nyansatt leder for Traumesenteret ved Haukeland sykehus Thomas Geisner.
Traumesenteret, som ble etablert i 2009, styrkes fra høsten med fire nye kirurger i 50 prosent stillinger, to anestesileger og en rehabiliteringslege i 40 prosent stillinger, samt spesialsykepleiere i deltidsstillinger.
– Jeg mener vi nå vil få en veldig mye bedre behandling av traumepasientene. Dette tror og håper vi vil føre til at flere av de hardest skadde pasientene overlever, sier Geisner til BA.

Ny skadestue

Hvert år tar Haukeland imot rundt 400 multitraumepasienter. Av dem er i snitt cirka 80 alvorlig skadet, forteller han.
– Skader er den største dødsårsaken hos dem under 40 år, så det er stor samfunnsøkonomisk gevinst i å redde flere.
Bak ham jobber rundt ti personer ikledd fargerike vester med titler som «teamleder», «anestesilege», «radiograf» og «sykepleier mottak».
De er i gang med første øvelse i den topp moderne, nye skadestuen som ligger vegg i vegg med akuttmottaket. Den åpner om to uker.
– Her er det plass til tre pasienter samtidig, samt to til i et rom ved siden av. Vegg i vegg ligger en CT-maskin. Det gjør at vi raskere og tryggere kan få stilt riktig diagnose, sier Geisner.

Fikk kritikk

At styrkingen av Traumesenteret ved Haukeland er nødvendig, viste et besøk fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.
I februar var Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, samt andre fagfolk innen akuttmedisin fra de ulike helseregionene på besøk ved Traumesenteret.
I rapporten etter besøket, går det frem at de mener kvaliteten i det første mottaket av potensielt hardt skadde pasienter ved Haukeland sykehus ikke er sikret.
«Blant annet er ikke kravene til kirurgisk teamlederkompetanse oppfylt, slik at leger med mindre enn fire års erfaring står ansvarlige for mottak av denne pasientgruppen. Sykehuset må snarest rette opp i denne svikten», står det i rapporten.
Les mer om saken hos Bergensavisen

Powered by Labrador CMS