Traumeomsorg

Akuttsykehus med traumefunksjon – behov for tall

Publisert Sist oppdatert

Debatten om mindre sykehus går høyt for tiden, og mange ting debatteres samtidig. Vi har vært opptatt av sykehusenes funksjon for alvorlig skadde pasienter, ikke primært helseøkonomi eller andre typer akutt kirurgi, skriver Torben Wisborg, leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi,Guttorm Brattebø, sjef for Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus og Trond Dehli, kirurg ved gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i et innlegg i Dagens Medisin.
Les også: Én av to akuttkirurgiske pasienter behandles på lokalsykehuset
Akutt kirurgi defineres som all kirurgi som ikke er planlagt etter venteliste,. Som debatten viser, omfatter dette svært mange forskjellige inngrep.
Alvorlig skadde personer kan ha behov for akutt kirurgi, men mange kan behandles uten operasjon. De må imidlertid observeres av personell som kan gripe inn om nødvendig.
Vi foretok en undersøkelse av alle alvorlig skadde pasienter fra alle sykehus som hadde komplette data for 2013 (1). Der fant vi at tre av fire traumesentre og 17 av 32 akuttsykehus hadde komplette data for 2013. For i alt 3535 pasienter ble det utløst traumealarm, altså der man mistenkte alvorlig skade. I ettertid fant sykehusene at 604 av dem hadde alvorlig skade med alvorlighetsgrad (ISS) over 15. Dette innebærer en risiko for å dø av skaden på rundt 20 prosent i internasjonale materialer.
Av de 604 ble 249 primært innlagt på akuttsykehus, og 71 ble senere overflyttet til traumesenter.
Norge har ennå ikke et nasjonalt traumeregister som kan fortelle oss hvordan det gikk pasientene, hverken ved traumesentrene eller akuttsykehusene. Vi vet imidlertid at traumesenteret på Ullevål sykehus, siden 2005, har klart å redusere dødeligheten i denne gruppe alvorligst skadde fra et internasjonalt gjennomsnitt på tyve til ni prosent.
Før kvalitet blir brukt som argument for å avskrive akuttsykehusene som behandlingssted for alvorlig skadde, er det betimelig å spørre hva dødeligheten er på de tre andre traumesentre?
Vi mangler dokumentasjon på

  • at kvaliteten ved traumesentrene er på linje med det beste som kan oppnås i Norge (OUS Ullevål) og
  • at kvaliteten ved akuttsykehusene faktisk tilsier at pasientene vil ha det bedre ved lengre transport fremfor lokal behandling.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS