Stillingsannonse

Bli stipendiat ved Universitetet i Tromsø?

UiT - Norges arktiske universitet - søker stipendiat i paramedisin

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, lyser ut sin første stipendiatstilling i paramedisin.

Publisert Sist oppdatert

Søknadsfristen er den 12. februar. Søk på stillingen her.

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet, er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet studieprogrammet bachelor i paramedisin.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.04.21.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Stillingens faglige og administrative forankring

Foto: UiT

IHO er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Stillingen vil bli knyttet til en av forskningsgruppene ved IHO og vil ha sin faglige tilknytning til studieprogrammet bachelor i paramedisin.

IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for å fremme livskvaliteten i den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere og har i alt 11 studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i seks forskningsgrupper. Instituttet har rundt 190 ansatte i hel- og delstillinger og er lokalisert på campus Tromsø, campus Hammerfest, Campus Harstad og campus Narvik.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av studieleder/universitetslektor Thomas Hansen:

- Telefon: +47 952 33 354
- E-post: thomas.hansen@uit.no

eller prosjektleder/førsteamanuensis Henriette Riley:

- Telefon: +47 934 27 012
- E-post: henriette.riley@uit.no

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Et spennende fagmiljø i utvikling og vekst

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisiner, sykepleier, vernepleier, psykolog.
 • Relevant mastergrad med gjennomsnittskarakter C eller bedre og karakteren C eller bedre på masteroppgaven (tilsvarende 120 studiepoeng).
 • Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her (søkere med vitnemål fra norsk videregående skole, oppfyller kravet om engelskkunnskaper).

I tillegg vil det legges vekt på om søker har:

 • God kjennskap til og innsikt i norsk helsevesen
 • Erfaring fra relevant klinisk praksis vil vektlegges
 • Veilednings- og undervisningserfaring samt interesse for å utvikle ferdigheter i forskning, eventuelt med henblikk på videre akademisk kvalifisering og karriereløp

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven.

Ut over dette er grunnleggende kunnskaper i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne en forutsetning for tilsetting.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det er spesielt ønskelig med motivasjon og kvalifikasjoner i å delta i utviklingen av kunnskapsfronten innen det prehospitale akuttmedisinske fagområde. Den som ansettes må ha evne til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig, samt ha gode samarbeidsevner.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev som beskriver motivasjon og kjennskap til prosjektets tema
 • Prosjektideskisseide (2-3 sider)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper.Se her for hvordan dette må dokumenteres. Vitnemål fra norsk videregående skole er tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på inntil tre referanser (navn, din relasjon til vedkommende, e-postadresse og telefonnummer)
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vurderer søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner basert på innleverte arbeider og prosjektskisseideens relevans.

I tillegg vurderes utdanning, yrkespraksis, pedagogiske kvalifikasjoner, undervisningserfaring samt eventuell erfaring med faglig formidling/popularisering i lys av relevans for stillingen og forskningsprosjektet stipendiaten skal arbeide med. Søkere som vurderes å være kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet vil fokusere på motivasjon og personlig egnethet.

Les mer om stillingen her på Jobbnorge

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS