Stillingsannonse

Sørlandet sykehus søker nye medarbeidere.

Ønsker du å jobbe som ambulansearbeider/paramedisiner på idylliske Sørlandet?

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF har fire ledige faste 100%- stillinger på ulike stasjoner i Agder fylke

Publisert Sist oppdatert

Har du lyst til å jobbe og bo på vakre, idylliske Sørlandet- landsdelen med flest soldager gjennom året, og unik og vakker natur, og et rikt kulturliv?

Søk stillingen her

Agder er Norges sørligste fylke og Sørlandet svarer til Agder fylke, som den sørligste delen av Norge. Agder har over 305 000 innbyggere, fordelt på 25 kommuner.

Sørlandet sykehus er fordelt på flere lokasjoner med sykehus både i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Loshavn. Uthavn ved Eikvåg utenfor Farsund. Lista. Vest-Agder. Foto: © Steinar Myhr/ NTB

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for luftambulansetjeneste, ambulansetjeneste, AMK/Nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark fylke og Lund i Rogaland.

Klinikken består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. 260 årsverk i hele klinikken.

I område Lister som innbefatter ambulansestasjonene i Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Hægebostad er det ledig følgende:

2 x 100% fast stilling som paramedisiner med autorisasjon i område Lister

1 x 100% fast stilling som paramedisiner/ambulansearbeider med autorisasjon pt. ambulansestasjonen i Farsund

1 x 100% fast stilling som paramedisiner/ambulansearbeider med autorisasjon pt. ambulansestasjonen i Flekkefjord

Den som tilsettes forplikter seg til å delta i intern opplæring, bestå resertifiseringer, sette seg inn i og etterleve Sørlandet Sykehus verdigrunnlag.

Prehospitale arbeidsmetoder er i endring og den som tilsettes må være fleksibel i forhold til dette.

Dersom det etter søknadsfristens utløp ikke er søkere med bachelor, kan tilsetting likevel bil foretatt under visse forutsetninger.

Ved interne omrokeringer vil det kunne bli ledig annen stilling og stillingsstørrelse.

Det forutsettes fleksibilitet til å arbeide på tvers i området.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver for paramedisiner med autorisasjon

 • Bidra til akademisk utvikling av ambulansefaget
 • Veiledning av personell
 • Instruktør på interne kurs etc.
 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Arbeidsoppgaver for ambulansearbeider med autorisasjon

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå (gjelder paramedisin stillingene)
 • Autorisert ambulansearbeider
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160
 • Førerkort klasse C1 (over 3500 kg). Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forpliktet seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i den fysisk form som kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider

Vi tilbyr

 • Relevant opplæring
 • Meningsfylt arbeid med både faglige utfordringer og faglig utvikling.
 • En klinikk i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer

Les mer om stillingen her

Søk stillingen her

Powered by Labrador CMS