Stillingsannonse

Sørlandet sykehus HF søker kolleger.

Sørlandet Sykehus: Tre ledige vikariater

Sørlandet Sykehus søker paramedisiner/ ambulansearbeider med autorisasjon/ sykepleier med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider.

Publisert Sist oppdatert

Seksjon Vest, Enhet Lindesnes som innbefatter ambulansestasjonene i Mandal og Åseral, samt Sykehusbussene har vi nå ledig følgende:

2 x 100% langtidsvikariater frem til 31.08.25.

1 x 50% vikariat - 1 år

Tiltredelse: Snarest

Det forutsette fleksibilitet og en må kunne påregne arbeid på flere stasjoner.

Ved intern omrokering kan det bli ledig andre stillinger/vikariater i området.

Søkere bes å skrive i søknaden hvilket vikariat det søkes på.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for paramedisiner med autorisasjon/sykepleier med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider

 • Bidra til akademisk utvikling av ambulansefaget
 • Veiledning av personell
 • Instruktør på interne kurs etc.
 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Arbeidsoppgaver for ambulansearbeider med autorisasjon

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne til innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer, rutiner m.v, og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Ivareta pasientens og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde.
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå - paramedisiner eller sykepleier som også har fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider
 • Autorisert ambulansearbeider
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider

Vi tilbyr

 • Trivelig stasjonsmiljø
 • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning, KLP
 • En utfordrende og spennende jobb
 • Tillegg for arbeid på flere steder
 • Ønsketurnus

Søknadsfrist: 02.02.2024
Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF
Sted: Mandal
Stillingstittel: Paramedisiner/ amb.arbeider med aut./sykepl. med fagbrev og aut. som ambulansearbeider
Stillinger: 3
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100, 50

Kontaktinformasjon
Tonje Børufsen, enhetsleder
Telefon: 93080174

Powered by Labrador CMS