Stillingsannonse

Ledige stillinger, Sørlandet Sykehus.

Sørlandet Sykehus: Seks stillinger ved AMK-Pasientreiser

AMK-Pasientreiser ved Sørlandet sykehus søker sykepleier/ambulansearbeider med autorisasjon/paramedisiner.

Publisert Sist oppdatert

Ved AMK-Pasientreiser har vi ledig for sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider:

 • 1 x 100% stilling fast, for tiden med hovedturnus i AMK, p.t. arbeid i turnus
 • 1 x 100% stilling fast, for tiden med hovedturnus i AMK, Flåtestyrer, p.t. arbeid i turnus
 • 2 x 73% stilling fast, for tiden med hovedturnus i AMK, p.t. arbeid i turnus
 • 2 x 100% stilling fast, for tiden med hovedturnus i Pasientreiser, dagtid.

Det er i tillegg ledige vikariater i avdelingen.

Tiltredelse etter avtale.

Skriv i søknaden hvilken stilling det søkes på.

De som ansettes kan påregne å jobbe i kombinasjon AMK og Pasientreiser med turnusarbeid p.t. hver tredje helg.
AMK er samlokalisert med Politi og Brann, arbeidssted ved Politihuset i Kristiansand. Pasientreiser er lokalisert på Fyresmoen i Lillesand.

Referanser bes oppgitt i søknaden.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av nødmeldinger fra nødnummeret 113
 • Fastsetting av hastegrad på henvendelser, i tråd med Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp

Nødhjelp

 • Veilede og gi instruksjoner i livreddende førstehjelpstiltak
 • Oppgaver knyttet til iverksettelse av respons og oppfølging av hendelser som krever ambulanseressurser
 • Styre og koordinere ambulanseressursene til de prehospitale tjenestene
 • Håndtere operative oppgaver i AMK
 • Samhandle med interne og eksterne aktører i daglige oppgaveløsninger

Pasientreiser

 • Motta og effektuere bestillinger for tog, fly og taxi
 • Samhandle med interne og eksterne aktører i daglige oppgaveløsninger

Kvalifikasjoner

 • For stillingene kreves autorisasjon som ambulansearbeider og/eller sykepleier/paramedisin
 • Fargesyn og god hørsel
 • Ønskelig med gode data og IKT kunnskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Tilfredsstillende engelsk muntlig
 • AMK-sentralen er samlokalisert med Politiets Operasjonssentral og Brann i Kristiansand. Derfor er det en forutsetning for ansettelsen at du består og beholder "krav til sikkerhetsklarering til Hemmelig/NATO Secret"

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet

 • Kommunikasjon internt i sentralene og opp mot pasient, pårørende eller samarbeidspartnere er av avgjørende betydning i utøvelsen av arbeidet i AMK-Pasientreiser. Det stilles derfor særskilte krav til språklige og kommunikasjonsmessige ferdigheter for ansatte ved AMK-Pasientreiser
 • Som ansatt i AMK-Pasientreiser må man kunne jobbe og trives i et aktivt og utfordrende miljø.

  Personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:

  • Evne til å jobbe systematisk og effektivt
  • God simultankapasitet og evne til å jobbe effektivt under stress
  • Evnen til å ta raske avgjørelser og å kunne arbeide selvstendig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God og hurtig oppfattelsesevne
  • God beslutnings- og koordineringsevne
  • Faglig engasjement og vilje til å holde deg faglig oppdatert
  • Serviceinnstilt, fleksibel og ansvarsbevisst
  • Evne til å vise omsorg og empati
  • Interesse for de prehospitale fagfeltet
  • Du liker å jobbe i team
  • Det stilles krav om nøyaktighet, ansvarsfølelse og fleksibilitet
  • Evne og holdninger til å tilpasse seg endrede arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et aktivt prehospitalt miljø
 • Tilrettelagt opplæring, kurs og hospiteringer
 • Et meget godt tverrfaglig miljø og hyggelige kollegaer
 • God relasjon og samarbeid opp mot brann og politi
 • Alle ansatte ved Sørlandets sykehus omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereise, ulykkesforsikring – fritid og yrkesskadeforsikring.
 • Medlem av KLP med kollektiv pensjonsordning og trekk på 2% i pensjonsinnskudd.

Søknadsfrist: 25.02.2024
Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF
Sted: Kristiansand, Lillesand
Stillingstittel: Sykepleier/ambulansearbeider med autorisasjon/paramedisiner
Stillinger: 6
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100, 73

Kontaktinformasjon
Terje Rølland, enhetsleder
Telefon: 64896100

Powered by Labrador CMS