Responstid

Responstider: Oslo og Akershus har best måloppnåelse i 2016

Publisert Sist oppdatert

I 2016 var Oslo og Akershus nærmest måloppnåelsen om å være framme ved akutte turer innen 12 minutter i tettbygd strøk, og innen 25 minutter i spredbygd strøk. De passerer nå Sykehuset i Vestfold med god margin.

Les også: Drastisk bedring av responstid med beredskapspunkter
Fra 2016: Svartid på AMK og responstid i ambulansetjenesten
Mer om saken med tall fra 2015: Hva er responstidene i norske ambulansetjenester?
Oslo hadde en måloppnåelse på 86 prosent for akutturer i tettbygde strøk. Akershus var framme ved 90 prosent av akutturene for hendelser i grisgrendt strøk, og er dermed det eneste fylket i landet som klarer responstidanbefalingene:

  • I byer og tettsteder er det anbefalt at ambulansen skal være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av tilfellene ved akutte hendelser.
  • I grisgrendte strøk er det anbefalt at ambulansen skal være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av tilfellene ved akutte hendelser.

Dette er ikke krav, men anbefalte responstider for akuttoppdrag satt av Stortinget i 2000.
I 2015 var det Sykehuset i Vestfold som hadde best måloppnåelse med 81 prosent i tettbygde strøk og 88 prosent i spredtbygde strøk.
Hovedfunnet for 2016 sammenlignet med 2015 er at i tettbygd strøk var ambulansen fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter ved akutte hendelser i 74 prosent av hendelsene på landsbasis. I 2015 var andelen 72 prosent.
Ambulansetjenesten i Oslo kommer best ut i tettbygde strøk. Deretter følger Sykehuset i Vestfold med 84 prosent måloppnåelse og deretter UNN Troms med 78 prosent. Dårligst måloppnåelse har Sykehuset Innlandet i Hedmark med 59 prosent, deretter følger Sørlandet sykehus med Aust-Agder og Vestre Viken i Buskerud med 64 prosent.
Sykehuset Sørlandet kom på en overraskende sisteplass i tettbygde strøk i 2015. Nå er de altså bare på nestsiste plass.
Se resultatene fylkesvis her

Nasjonal gjennomsnittlig responstid på 17 minutter ved akutte turer

90-prosentilet viser at det i 90 prosent av de akutte hendelsene i 2016 var en ambulanse på hendelsesstedet før det hadde gått mer enn 17,2 minutter.
I grisgrendt strøk var ambulansen fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 82 prosent av tilfellene med akutte hendelser på landsbasis i 2016. I 2015 var andelen 83 prosent, altså en liten nedgang.

Må ofte vente en halvtime i spredtbygde strøk

90-prosentilet viser at det i 90 prosent av de akutte hendelsene i grisgrendt strøk i 2016 var en ambulanse på hendelsesstedet før det hadde gått mer enn 31,7 minutter.
Det er noe variasjon mellom fylkene, men ingen av fylkene oppnådde i 2016 den veiledende responstiden om at ambulansen skal være fremme innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene i tettbygd strøk.
Kun Akershus oppnådde veiledende responstid i grisgrendt strøk der det er anbefalt at ambulansen skal være fremme innen 25 minutter i 90 prosent av de akutte hendelser.
Nestbest i spredbygd strøk er Møre og Romsdal med 88 prosent måloppnåelse, deretter følger Østfold med 86 prosent.
Rogaland har dårligst måloppnåelse i spredbygd strøk med kun 64 prosent. Deretter følger Nord-Trøndelag og Hedmark med 78 prosent måloppnåelse.
Se kvalitetsindikatoren her

Powered by Labrador CMS