Redningshelikopter

Foredragene på Redningskonferansen

Publisert Sist oppdatert

Redningskonferansen åpnet med statssekretær Gjermund Hagesæter i Justisdepartementet, Nina Skarpenes, rektor på Politihøgskolen og Kåre Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.
Ingen av disse hadde Powerpoint-presentasjoner.

Les: Den nakne sannhet fra Redningskonferansen her
Redningskonferansen var delt inn i fire deler; en taktisk , en operasjonell og en strategisk del, og til slutt skråblikk.

Tema: Taktisk

Per Olaf Torkildsen i avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet, Beredskaps- og redningsseksjonen i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet sesjonen med en orientering om ny organisasjonsplan for redningstjenesten. For første gang på 35 år har det kommet en ny kongelig resolusjon.
– Den er tufta på mye av det samme, men modernisert. Det som har fungert er videreført.
Ingen PDF her heller.
Status for redningshåndboka (pdf)
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør HRS Sør
Status for organisering av helsetjenesten ved ulykker (pdf)
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Prosedyre for pågående livstruende vold - hva skjer framover (pdf)
Line Olstad, politioverbetjent, Politihøgskolen
Hvordan snakker vi sammen? Prosjekt felles redningsspråk i felt (pdf)
Guttorm Liebe, brannsjef i Skien kommune og Marianne Aasgaard, rådgiver i Språkrådet

Tema: operasjonelt

Regionalt og nasjonalt felles øvingssenter: Mulighetsstudien (pdf)
Roar Johansen, direktør i Norges brannskole
En forbedret og fremtidsrettet nødmeldetjeneste (pdf)
Erik Liaklev, prosjektleder i Justis- og beredskapsdepartementet
Erfaringer med felles operatøropplæring og veien videre (pdf)
Dorthe Månsson Hinlo, politioverbetjent, Politihøgskolen Stavern

Tema: Strategisk

Øvelse og læring i en kontekst (pdf)
Bjørn Pollestad, politioverbetjent Hordaland PD og Tommy Steinnes, beredskapsansvarlig i Statens vegvesen, region vest.
Psykososial krisehåndtering (pdf)
Grete Kvalheim, spesialrådgiver i psykososial beredskap
Riksrevisjonens rapport om Justisdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet (pdf)
Thor-Haakon Knudsen, avdelingsdirektør Riksrevisjonen

Skråblikk

Common sense is not that common - om tverrfaglig samarbeid (pdf)
Dr. Tone Danielsen, FFI-forsker og sosialantropolog har studert norsk Marinejegerkommando

Powered by Labrador CMS