Nyheter

Helse Nord-Trøndelag fikk kritikk for blant annet opptak fra møter med ansatte i ambulansetjenesten.

Kritikk etter fryktkultur: Klinikkleder blir rådgiver

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag fikk kritikk etter avlytting, fryktkultur og fysiske tester. Nå har lederen ved Klinikk for prehospitale tjenester fått nye oppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Ambulanseforum skrev i slutten av mars at det ble rettet kritikk mot ledelsen i Helse Nord-Trøndelag. Blant punktene var bruk av fryktkultur, ulovlige opptak, diskriminerende fysiskeste tester og lufting av vikarer i ambulansetjenesten. Helseforetaket mottok varsler mot ledelsen i ambulansetjenesten. Som følge av dette engasjerte Helse Nord-Trøndelag advokatfirmaet Grette og PwC. I rapporten fra Grette ble det rettet kritikk på flere punkter. Du kan lese mer om kritikken i denne artikkelen.

Det var Namdalsavisa som først skrev om situasjonen for ambulansevikarer ved Namsos sykehus. Den samme avisen skriver nå lederen ved Klinikk for prehospitale tjenester i Helse-Nord-Trøndelag nå er satt til nye arbeidsoppgaver. Dette skjer en drøy måned etter offentliggjøringen av den eksterne gjennomgangen og den sterkt sladdede rapporten fra Grette, samt rapporten fra PwC.

Økonomirådgiver

Til Namdalsavisa sier administrerende direktør Annamaria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag at hun som arbeidsgiver har fulgt opp alle de involverte, og at rapporten er tatt med stort alvor. Forsmark sier videre at det vil bli arbeidet videre med å forbedre arbeidsmiljøet for ambulansepersonellet.

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at HNT har en god ambulansetjeneste, med dedikerte ansatte og ledere – og et godt faglig tilbud, sier direktøren til Namdalsavisa.

De nye arbeidsoppgavene til klinikklederen er ifølge Forsmart er en stilling som økonomirådgiver i avdelingen for økonomi fra 15. mai. Hvem som tar over er ikke avklart. I første omgang blir det konstitunert en ny leder.

Svar fra klinikklederen

Ambulanseforum gjorte en henvendelse til klinkklederen i anledning av den første artikkelen, men denne er ikke blitt besvart. Til Namdalsavisa har den avtroppende klinikklederen svart på kritikken i en e-post. Der skriver han at som klinikkledelse med ansvar for at det blir tilbudt gode og forsvarlige tjenester er ledelsen ydmyke for at de ikke har fanget opp alle de problemstillinger eller utfordringer som beskrives av PwC og Grette.

– Målet er å raskest mulig å løse de utfordringer som er omtalt i rapportene fra PwC og Grette, skrev klinikklederen videre.

Powered by Labrador CMS