Nødmeldetjeneste

Stor økning i nødanrop om selvmord

Publisert Sist oppdatert

Flere av landets AMK-sentraler melder om økning i antallnødanrop som gjelder selvmord og akutt psykisk helse. Også krisetelefonene får flere henvendelser, skriver Vårt Land.

– Vi har gått gjennom våre henvendelser til AMK siden andre juledag og funnet at det har vært om lag en dobling i antall henvendelser knyttet til psykisk helse og selvmordstanker sammenlignet med samme periode i fjor, sier Line Fuglehaug ved kommunikasjonsavdelingen Sykehuset Innlandet.
Fra Vestre Viken HF kommer følgende beskjed:
– Medarbeidere på AMK har merket en økning i henvendelser der dette er tema de siste ukene. Operatørene opplever naturlig nok dette som krevende samtaler.
I Stavanger melder AMK-sentralen om flere henvendelser - og at mange av dem er relatert til Behn.
– Dette kommer fram under samtalene mellom operatør og innringer/pasient, skriver Øyvind Øverland, avdelingssjef for AMKved Stavanger universitetssykehus i en e-post.
Økning i antall henvendelser
Flere av AMK-sentralene bekrefter at flere av nødanropene enn vanlig har handlet om selvmord og akutt psykisk helse. Også pågangen hos Kirkens SOS, Norges største hjelpetelefon, har vært større enn vanlig etter at Ari Behns død ble kjent 1. juledag, og i forbindelse med bisettelsen. De har også tidligere opplevd tilsvarende økning rundt store, dramatiske nyhetshendelser, som 22. juli og tsunamien, forteller generalsekretær Leif Jarle Theis.
Han mener det er positivt, ikke negativt, at antallet som tar kontakt øker i slike situasjoner.
– At slike store, nasjonale hendelser fører til økt pågang hos hjelpetelefonene, viser viktigheten av å ha en kriseberedskap. Jeg mener generelt det er positivt at mennesker som trenger noen å snakke med, tar kontakt.
Les mer om saken hos Vårt Land

Powered by Labrador CMS